Snart i gang

Snart i gang

Det er bare dager om å gjøre før de første rubinene blir produsert i gruven som LNS er medeier i på Sørvest-Grønland.

Det er snart vinter, og det er mye det haster med å bli ferdig med før isen igjen legger seg på fjorden. Men prosjektet er i rute, og prøveproduksjonen starter allerede i oktober, mens fullskala produksjon kommer i gang neste år.
Dette skjer på Grønland. LNS er godt i gang med å bygge ut rubingruven i Appaluttoq, 30 km fra Fiskenæsset, et øde og isolert sted 150 km sørøst for Nuuk, eller nesten en times helikoptertur. Det er den canadiske selskapet True North Gems som har lisensen. LNS eier imidlertid 20 prosent og har tatt på seg ansvaret med å drive gruven. Det krevde en investering på 23 millioner dollar.
Infrastrukturen med ti km vei, lagerområde, helikopterplass, kantine, kontorer, sykestue, treningsanlegg og boenheter er på plass. Noe av det som gjenstår er verksted og oppredningsverket.
NilSsen har tidligere fortalt til GEO at forekomsten er verdens største og rikeste rubinforekomst i fast fjell, og at den har potensial til å gjøre LNS-gruppen til verdens største produsent og leverandør av rubiner.

Det meste av infrastrukturen er på plass, og prøveproduksjonen kan begynne. Neste år skal det bli permanent drift. Foto: Frode Nilssen

Det meste av infrastrukturen er på plass, og prøveproduksjonen kan begynne. Neste år skal det bli permanent drift.
Foto: Frode Nilssen

X