Spekulative bilderI løpet av september vil Thomas Addison på vegne av operatøren ha et godt grep om hva som kreves av investeringer i Engebøfjellet for å sette i gang drift på rutil og granat. Foto: Halfdan Carstens

Spekulative bilder

Bildene fra Førdefjorden er fra et grunnere område enn der deponiet skal ligge og vil bli uberørt av avgangsmassene, påpeker Thomas Addison.

«Bildene til undervannsfotograf Erling Svensen satte følelsene i sving. Sjelden har jeg fått så mange henvendelser fra sinte mennesker. Noen raste mot artikkelen som de hevder er spekulativ og feilaktig, mens andre raste mot at Regjeringen tillater å deponere så store mengder gruveavfall i en norsk fjord,» skriver Ole Mathismoen i Aftenposten 6. juni.
Bakgrunnen er bildene i artikkelen «Vet du hvor dette paradiset er». Bildene «er tatt ned til ca. femti meters dyp, mens deponeringen skal skje på 300 meters dyp», skriver journalisten nå. For en drøy uke siden påstod han at naturen som bildene viste ville bli rasert av at avgangsmasser fra den planlagte rutilgruven i Førdefjorden. Med fakta på bordet må han trekke påstandene tilbake.
«Bildene er fra et grunnere område som vil forbli uberørt av deponiet og det er derfor ikke riktig å hevde at disse artene blir borte. Og det er spekulativt å si at det er en unik fauna i dette området», sier Thomas Addison, daglig leder i Nordic Rutile, til avisen.
Om tungmetaller sier Addison følgende: «Nordic Rutile har ikke tillatelse til å deponere tungmetaller. Restmineralene har et svært lavt innehold av tungmetaller på nivå med de naturlige sedimentene som ligger på bunnen av Førdefjorden i dag. Derfor er også restmineralene godkjent som tildekningsmasse av forurenset havbunn».
Og om kjemikalier lærer vi dette: «Kjemikalier fra prosessen er nedbrytbare og i konsentrasjoner som ikke gir effekter. Norske miljømyndigheter ville aldri tillatt oss å slippe ut skadelige kjemikalier».
«Når det gjøres riktig er sjødeponi en svært sikker måte å lagre restmineraler på. Deponiområdet i Førdefjorden har naturlige forutsetninger som gjør det egnet til dette formålet, noe som igjen er godt dokumentert i konsekvensutredningen. Sjødeponi er noe vi i Norge har naturgitte premisser til å kunne bruke», sier Thomas Addison til Aftenposten.
Les hele intervjuet her.

X