Stans for masseuttakMasseuttaket i Bergvik Foto: Arkivfoto vol.no

Stans for masseuttak

Etter kun tre uker, stengte Direktoratet for Mineralforvaltning uttaket i Bergvik

I juni i fjor sommer, ble masseuttaket stanset av Hadsel kommune. I desember fikk de starte igjen, men gleden ble kortvarig da direktoratet besluttet at uttaket må stanset.
Kommunen ga klarsignal etter plan- og byggningsloven. Tillatelsen var midlertidig i påvente av ny reguleringsplan.
Direktoratet viser til at alle masseuttak som er større enn 10.000 kubikkmeter må ha tillatelse. Bergvik skal etter planen bli på 300.000 kubikkmeter. Derfor må Direktoratet for mineralforvaltning godkjenne planene.
Les hele saken på vol.no

X