Steinharde realiteter

Mineralindustrien må fortelle omverdenen om mineralenes rolle i et moderne samfunn og hvilke muligheter bransjen representerer.

Mer enn 200 er påmeldt til årets Høstmøte for bergindustrien. Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri står som arrangører. Møtet arrangeres i Trondheim torsdag og fredag denne uka.
Trakkplastrene er Alexandra Bech Gjørv og Stein Lier-Hansen som er invitert til å snakke om samfunnskakspet og kommunikasjon. Gode innspill er høyst påkrevet for en bransje som får mye negativ oppmerksomhet i riksmedia, men hvor mange små og store bedrifter spiller en svært viktig rolle i lokalsamfunn rundt omkring i landet.
– Vi må selv fortelle omverdenen om mineralenes rolle i moderne samfunn og hvilke muligheter bransjen vår representerer, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.
-Norge har fantastiske geologiske ressurser, høykompetent befolkning og et av verdens strengeste miljøregelverk. Alt ligger til rette for økt satsing på denne bransjen, men det krever samfunnsaksept og dialog med omverden, sier Gammelsæter.
Møteprogrammet.

«Årets tema for høstmøtet er samfunnsaksept og kommunikasjon. Den vanlige nordmann tenker lite på bransjens produkter i hverdagen, men sannheten er at den leverer råstoffer til de fleste verdikjeder. Det er stein i veier, kjøkkenbenker, sminke, stålkonstruksjoner, pc’er, softis og tannkrem. De nye grønne industriene er helt avheig av mineraler for at vi sklal lykkes med et grønt skifte (På vei inn i en ny steinalder). Norge har et betydelig potensiale for økt utvinning av ressurser i berggrunnen. Det er så lett å si nei til en bransje som kan ha krevende lokale effekter. Likevel ser vi at det strenge regelverket i Norge og høy bevissthet rundt blant annet miljøpåvirkning er med på å styrke bærekraftsarbeidet og at vi stadig blir dyktigere til å redusere vårt miljøfotavtrykk.»
X