Under den senaste månaden steg ädel och basmetallpriserna med undantag för nickel. Mest steg priset på silver, med elva procent. De övriga steg mellan fyra och åtta procent. Det har varit en stigande trend på vissa av metallerna under hela våren. Orsaken till ädelmetallernas uppgång
kan ses som en följd av räntepolitik i USA och utvecklingen i Irak, medan prisökningen på basmetallerna hänger samman med ökad efterfrågan i Kina.

Skrevet av sgu.se