Vil stikke kjepper i hjulene

Vil stikke kjepper i hjulene

Ree Mining AS og Ree Exploration AS har sikret seg leteretter til jern og titan i Naustdal. Men lokale krefter lover å jobbe i mot planene.

Øyvind Standeren Pedersen som står bak de to selskapene, sier til avisen Firda at mineralsammensetningen i sentrum og i fjellet rundt Steinkrossen er veldig likt det i Engebøfjellet. Nå håper han å få med seg investorer for å finne ut om forekomsten er drivverdig.

Lover å stikke kjepper i hjulene
Grunneier og leder i Nausta elveeigarlag, Eiliv Erdal er opprørt over at et firma har sikret seg rettighetene til å lete etter mineraler i Naustdal sentrum.
Det er heilt uaktuelt for oss å akseptere gruveaktivitet nær tilstøytande til Nausta, som er eit verna vassdrag og eit nasjonalt laksevassdrag og som munnar ut i Førdefjorden, som er nasjonal laksefjord, sier han til nrk.no
Erdal er den største grunneieren i området, og vil gjøre alt han kan for å kjempe imot planene.
– Eg kjem til å gjere det eg kan for å stikke kjeppar i hjula for dette prosjektet. Eg finn ikkje grunn til å tiltru denne næringa noko som helst, sier han videre.
Han viser til miljø-ødeleggelser i Jøssingfjorden.
– Vi ser bilete av den fjorden 32 år etter at deponiet var avslutta. Det ser ut som ein undervassørken. I tillegg har vi røynsle frå fleire stader i Nord-Norge. Dette er ei næring som ikkje er moden til å eksistere i Norge i dag, og eg ynskjer iallfall ikkje at det skal skje i Naustdal sentrum.
Les hele saken på nrk.no

X