Stiller ? ved skiferkvalitetenSteinen som vil pryde Nasjonalmuseet har varemerkebetegnelsen Oppdal Mørk Golan og hentes fra et brudd i Drivdalen sør for Oppdal. Her ser vi hvordan fasaden på Nasjonalmuseet vil ta seg ut når denne steine blir trykkspylt og får en ru overflate. I bakgrunnen skimter vi gamle Vestbanen som vil være nærmeste nabo til museet. Foto: Halfdan Carstens

Stiller ? ved skiferkvaliteten

Minera Skifer mener fasadesteinen til Nasjonaluseet ikke er som beskrevet i anbudskonkurransen.

Anbudsrunden var basert på teknisk beskrivelse og prøver, hvor Minera kom dårligst ut på pris. Tyske Hoffman vant konkurransen sammen med underleverandør Oppdal Sten.
– Vi er av den oppfatning at beskrivelsen og prøvene viste et produkt som ville være meget kostnadskrevende å produsere. Dette resulterte da også i at vårt tilbud lå betydelig høyere enn øvrige tilbydere. Minera Skifer AS ble av den grunn ikke valgt, skriver Arnstein Sæteren, daglig leder i Minera i et brev til Statsbygg.
Minera Skifer mener at skiferen som er benyttet i «mock-up»-veggen på Vestbanen ikke korresponderer med spesifikasjonen og prøvene som lå til grunn for anbudsinnbydelsen.

Les hele saken på bygg.no

X