Stor enighet om utvikling av FensfeltetStein-Lier Hansen ønsker at Fensfeltet skal utvikles snarlig. Foto: Norsk Industri

Stor enighet om utvikling av Fensfeltet

Fensfeltet kan ha Europas største forekomst av sjeldne jordarter, råstoffer som er essensielle for det grønne skiftet. Norsk Industri ønsker at NGU bevilges midler for videre undersøkelser.

Fensfeltet kan ha Europas største forekomst av sjeldne jordarter, råstoffer som er essensielle for det grønne skiftet. Norsk Industri ønsker at NGU bevilges midler for videre undersøkelser.

– Regjeringen må bevilge de midlene som trengs i revidert statsbudsjett slik at NGU (Norges geologiske undersøkelse) kan komme i gang med sine undersøkelser.

Det sa Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri etter et møte med blant andre næringsminister Iselin Nybø, Telemarksbenken fra Stortinget, Fylkeskommunen og Nome kommune.

Fensfeltet ved Ulefoss i Nome og sjeldne jordarter stod på agendaen for møtet.

Det om lag fem kvadratkilometer store området kan potensielt holde Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE). REE er et samlebegrep som brukes om 17 grunnstoffer som inngår i mange komponenter i høyteknologiske produkter og grønn energiproduksjon.

Norsk Industri anerkjenner at dette er en attraktiv ressurs for EU, som i dag i stor grad er avhengig av å importere disse råstoffene fra Kina. Ressursen kan også spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet.

– Skal vi nå klimamålene må vi ha tilgang på metaller og sjeldne jordarter. EU har et nesten umettelig behov for den ressursen vi har rikelig av.

Under møtet, der også Rare Earths Norway AS, som har leterettigheter, deltok, ble verdiene diskutert sammen med muligheter for finansiering av prosjektet.

Det ble ifølge Norsk Industri fremholdt at Fensfeltet er en strategisk ressurs som må forbli på norsk hender. Det ble understreket at tidsfaktoren i det grønne skiftet tilsier at Norge må koordinere og effektivisere de regulatoriske prosesser for å få en fortgang – gruvevirksomheten må kunne bidra i Europas utfordringer.

Gjennom Europas råvareallianse (ERMA) ønsker EU å få kartlagt hvilke forekomster som kan være i drift i løpet av 2025.

Kartet viser utbredelsen av bergartene i Fensfeltet. De sjeldne jordartsmetallene opptrer i den mørkeblå karbonatitten. Kartografi: Sven Dahlgren

– Med en utvinning av de ressursene som ligger i Fensfeltet vil vi bidra betydelig til at vi når våre og EUs mål, verdiskapingspotensialet er stort. Her er det ingen grunn til å nøle, sa Lier-Hansen.

I 2019 presenterte NGU og regiongeologen i Buskerud, Telemark og Vestfold resultatene av to dype kjerneboringer i Fensfeltet. Resultatene var med på å bekrefte at det dreier seg om en ressurs i verdensklasse, og mineraliseringen i det som en gang var en vulkan går minst 1 000 meter ned i bakken.

Les mer om Fensfeltet her: Fensfeltet – En europeisk ressurs

X