Stort potensial i havbunnsmineralerFoto: OED/NTBscanpix

Stort potensial i havbunnsmineraler

Olje- og energiminister Terje Søviknes tror utvinning av havbunnsmineraler kan gi et betydelig bidrag til den norske verdiskapningen i fremtiden.

– Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden komme til å gi flere norske arbeidsplasser, og gi betydelige bidrag til den norske verdiskapningen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til nettavisen High North News.
Den norske lovgivningen ligger per i dag ikke til rette for utvinning av mineralressurser på kontinentalsokkelen. I vår sendte Olje- og energidepartementet et forslag til lov rundt dette ut på høring.
– Etablering av et godt og robust regelverk er viktig for å nå målsettingene for denne virksomheten.
Hvilke og hvor mye mineralforekomster som finnes på norsk sokkel er lite kjent på grunn av manglende utforsking. De norske havområdene er seks ganger større enn vårt landareal.
Høringsfristen gikk ut i august, men noen av aktørene har fått forlenget frist. Et lovforslag til trolig fremmes for Stortinget senere i høst.
På sikt er planen å utvikle et konsesjonssystem, der selskaper som er interessert i å drive mineralutvinning kan søke.

X