Suksess med nordnorsk entreprenørånd LNS-sjef Frode Nilsen er kjent for sin gode humor, og da han ble bedt om å komme til konferansen for å fortelle om noe han kunne godt, innledet han foredraget med tittelen «Tjyvfisketeknikker på Andøya». Foto: Skjermdump fra NFFs webinar

Suksess med nordnorsk entreprenørånd

Gruve- og entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner kan gjøre profitabel drift av det andre gruveselskaper ville definert som gråstein.

– Gruveproduksjonen ved Rana Gruber er blant de mest effektive i verden. Vår evne til å drive profitabelt på lave gehalter har gjort at vi får mange forespørsler på samarbeid om gruvedrift, fortalte Frode Nilsen, administrerende direktør i Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) under Tunneldagene 2020.

Arrangementet ble holdt av Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) i Drammen 2. og 3. september, i år både i fysisk og digitalt format.

Nilsen ble invitert for å holde et foredrag om underjordsdrift i Norge. Han fremholdt at Norge har en lang tradisjon med å ta i bruk ny, banebrytende teknologi for underjordisk uttak av malmer og nevnte eksempelvis hvordan Bjarkøy gruver [i Troms, på Bjørkøya sør for Senja] allerede fra 1902 drev på jernmalm i sjakter og tunneler som strekte seg under havet. Gruvene var også de første som tok i bruk gruvelokomotiv.

– Ved Senja nikkelverk ble verdens andre vannkraftverk bygget i 1882 for å levere 6,5 kW til gruva, kun måneder etter det første i verden (USA).

Nilsen måtte motvillig medgi at han og hans selskap ikke kunne ta æren for disse bragdene, men kom raskt inn på hvordan også LNS har tatt i bruk det beste fra to verdener (entreprenørdrift og gruvedrift) for å gjøre suksess i krevende, arktiske områder.

– Vår suksess er basert på at vi alltid tenker langsiktig og alltid taper penger de første årene på prosjekter vi går inn i. Deretter snur vi til lønnsomhet, fordi vi har erfaring på utfordrende logistikk, og fordi vi rendyrker korte beslutningslinjer der vi har ledere som tør å ta avgjørelser, forklarte LNS-sjefen.

Blant de største suksesshistoriene til selskapet er overtakelsen av Rana Gruber som tar ut hematitt og magnetitt (jernmalm).

– Vi kom inn i 2008 og så da et selskap som var preget av en gammel gruvekultur og nedslitt utstyr, men samtidig svært dyktige mennesker. Vi iverksatte store investeringer og organisatoriske endringer for å snu skuta.

Dessverre ble kjøpet gjort på et dårlig tidspunkt. Finanskrisen sendte prisene på jernmalm i kjelleren.

– Vi tok en strategisk beslutning om å øke produksjonen betydelig. Det var særlig viktig for oss å øke underjordsproduksjonen fordi det medførte mindre bryting av gråberg og dermed lavere kostnader. Vi endret brytningsteknikk til skive/ras (sublevel caving) som øker uttaksvolumene. Kort oppsummert innførte vi «entreprenørånden» vår i selskapet, fortalte Nilsen.

Og resultatene lot ikke vente på seg. Ifølge Nilsen var et av målene på effektivitet – inndriften – på 45 – 55 meter per uke i 2008. LNS økte dette raskt til mellom 110 – 175 meter per uke.

– Vi har sågar vært oppe i 350 meter på én uke nylig. Og vi kunne klart enda mer, hadde vi ikke sluppet opp for sprengstoff, smilte Nilsen.

Prisene på jernmalm opplevde nok et fall noen år senere fra 185 USD/tonn i 2012 til 37 USD/tonn i 2015. LNS tok grep på nytt.

– Vi reduserte arbeidsstokken med 25 prosent, samtidig som vi klarte å øke produksjonen. Produksjonen per ansatt økte da med drøyt 60 prosent, uten at noen av våre karer måtte jobbe overtid, fortalte Nilsen stolt.

Og suksesshistorien ser ikke ut til å stoppe her. Over de neste 7-8 årene spår Frode Nilsen ytterligere en dobling av produksjonen ved Rana Gruber.

– Vi er vant med å jobbe under krevende forhold med lave gehalter som andre selskaper kan klassifisere som gråstein. Dette har tvunget oss til å drive mer effektivt, og vi er blant de mest produktive i verden på tonn per ansatt, avsluttet Frode Nilsen.

X