Sydvaranger i gang igjen!

Sydvaranger i gang igjen!

Sydvaranger kunngjør planer om å teste gruve- og produksjonsutstyr. Signaliserer et nytt kapittel i selskapets vedlikeholdsaktiviteter.

Sydvaranger AS (“Sydvaranger”) ønsker herved å kunngjøre sine planer om å øke vedlikeholdsaktivitetene over de neste månedene. Disse planene inkluderer en testkjøring av gruve-, jernbane- og produksjonsutstyr i gruveområdene i Bjørnevatn og Kirkenes, og vil simulere en kort periode med drift.
Hensikten med denne prøveperioden vil være å teste selskapets utstyr og maskiner for å sikre at disse er i driftsmessig god stand. Planlagte aktiviteter vil omfatte transport av malm som er tilgjengelig i gruveområdet i Bjørnevatn kombinert med en testkjøring av den magnetiske jernmalmen som befinner seg på det historiske avgangsdeponi (Slambanken) i Kirkenes.
Fordelene med dette prosjektet er blant annet å sørge for at produksjonslinjen er klar for mulig fremtidig drift, og ikke minst at selskapet for en periode kan sysselsette lokalt bosatt personell og således sikre at verdifull kunnskap og kompetanse fastholdes. Det forventes at prosjektet også vil resultere i en begrenset jernmalmproduksjon, noe som – hvis det lykkes – vil vise at Sydvaranger i fremtiden igjen vil kunne være å betrakte som en jernmalmprodusent og -leverandør.
Styreformann i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen, har følgende kommentarer til prosjektet: “Vi er svært fornøyd med framdriften Sydvaranger teamet har hatt over de siste månedene hvor selskapet har vært i en vedlikeholdsfase, og det er med glede vi nå utvider prosjektet til å inkludere en periode med produksjon. Dette vil sette både våre ansatte samt utstyr og maskineri på en velkommen prøve. Vi er også svært fornøyd med at vi i denne forsøksperioden vil være i stand til å sysselsette ytterligere lokalt bosatt personell med den nødvendige kunnskapen og kompetansen, samtidig som vi skaper en mulighet til å bygge opp partnerskap med flere av våre lokale samarbeidspartnere.”
“Det gjøres også framskritt i forbindelse med nødvendige tillatelser til å drive langsiktig gruvedrift, og vi er fortsatt optimistiske med tanke på Sydvarangers fremtidsmuligheter. Samtidig er vi realistiske i forhold til at slike prosesser tar tid og at markedet for jernmalm fortsatt er utfordrende, så vi opprettholder vår fokus på å sikre at gruve- og produksjonsutstyr vedlikeholdes for å sikre muligheter for fremtidig drift”, sier Larsen.

Nå starter Sydvaranger Gruve opp driften igjen

Newer Post
X