Sydvaranger – opp fra de døde?

Sydvaranger – opp fra de døde?

Det kan bli ny drift i Kirkenes etter avtalen om å selge konkursboet og slette gjeld. Men først må jernprisene gå opp.

Gjelden på 3,5 milliarder kroner slettes, skriver dn.no. Investor Felix H. Tschud betaler 78 millioner kroner. Men i følge avisen er hensikten i første omgang kun å holde «gruven varm». Å holde «gruven varm» betyr å vedlikeholde utstyret inntil det igjen blir drift.
«For å sikre fremtidig drift i den nedlagte gruven har konkursboet og Tschudigruppen etter flere måneders forhandlinger blitt enige om at selskaper som er kontrollert av Felix H. Tschudi kjøper selve gruven samt de viktigste delene av produksjonsutstyret fra konkursboet i Sydvaranger Gruve,» skriver dn.no.
«Det blir neppe en rask oppstart, det blir trolig en småskalaproduksjon helt til malmprisene stiger», sier Henning Bråten i gruvens fagforening Nordens Klippe til avisen.
Les mer om Sydvaranger-konkursen: «En røvet forekomst«.

X