Sydvaranger: Oppstart først i 2021

Sydvaranger: Oppstart først i 2021

I mangel av en endelig gruveplan er oppstarten i Kirkenes utsatt til neste år.

«Etter grundig overveielse er det derfor konkludert med at den beste måten å sikre langsiktig suksess for Sydvaranger og alle involverte parter er å sluttføre alle tekniske studier og planleggingsarbeider før fullskala drift gjenopptas,» skriver Sydvaranger.

Det betyr at Sydvaranger nå ser for seg en oppstart i 2021, mens beslutninger om prosjektfinansiering forventes å foreligge i løpet av sommeren 2020.

– Som eiere av Sydvarangers mineralressurs mener vi at denne forsiktige og nøye vurderte tilnærmingen vil sikre robust og vellykket drift fra begynnelsen, og sikre en positiv, langsiktig og bærekraftig utvikling av Sydvaranger som vil komme alle til gode, sier Felix Tschudi.

Den nye tidsplanen vil i tillegg være viktig for andre pågående aktiviteter som inkluderer innkjøp av ytterligere gruveutstyr og et lokomotiv, videre samarbeid med lokale berørte aktører og innsending av detaljerte planer til Direktoratet for Mineralforvaltning.

Les mer i Sør-Varanger Avis.

Utsettelsen betyr også at videre rekruttering settes på vent.

«Driftsplanene som er under utarbeidelse fanger opp forbedringsmuligheter identifisert fra tidligere driftsperioder, og viser at en fremtidig økning av produksjonskapasiteten, som omsøkt i driftskonsesjonen, vil kunne sikre at Sydvaranger forblir en driftssikker og kostnadseffektiv aktør i verdensmarkedet på lang sikt. Forbedringsmuligheter knyttet til kapasitetsøkningen inkluderer en ny primærknuser, finknusere og magnetseparatorer i gruveområdet i Bjørnevatn i tillegg til økt kapasitet i separasjonsverket. Gruveplanene skal i samråd med investeringsplanene danne grunnlaget for en sikker, forutsigbar og effektiv drift.»

X