Tankevekkende katastrofaltKullproduksjonen på Svalbard er i all hovedsak avsluttet. Det er bare i Gruve 7 at det fortsatt er drift. Bildet er fra Svea Nord hvor hydrauliske stempler holdt berget oppe, og hvor fjellet gikk i kontrollert ras bak stemplene etter hvert som kullet ble tatt ut. Foto: Halfdan Carstens

Tankevekkende katastrofalt

Store Norske har tapt 4,4 milliarder kroner på fem år. Men nyheten skapte ikke store overskrifter.

I etterkant av Per Sandbergs reise til Iran, ble milliardsluket på Svalbard uinteressant for de store mediene (med ett hederlig unntak). Som tidligere meldt (geo365.no) har Store Norske tapt 4,5 milliarder kroner på fem år, og bare i fjor var tapet på 2,5 milliarder kroner.

4,5 milliarder kroner?

I NGUs Mineralressurser i Norge 2015 går det fram at næringen omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015. Av dette utgjorde verdien av kull 583 millioner kroner.

Vi må også se dette i et perspektiv der NGU av den nåværende regjeringen ikke får 25 millioner kroner i årlig bevilgning til mineralleting (geo365.no: NGU i hardt vær).

Noe har gått fundamentalt galt, og nå leser vi i media (HighNorthNews 25. juni) at det ikke er aktuelt å ta ut det resterende kullet, på tross av at kullprisen har steget betydelig i den senere tid.

– Vi har sett på om det er en mulighet for å delfinansiere opprydningen gjennom salg av kull, men konkludert med at det er det ikke – vi har ikke prosjekter som er modne nok, og det vil kreve ganske store investeringer for å kunne ta ut kull igjen, sier adm. dir. Jan Morten Ertsaas til HighNorthNews.

Det blir en jobb for historikerne å finne ut hva som gikk galt. Forferdelig galt. Saken er i tillegg dårlig reklame for norsk bergindustri generelt.

X