Tilbakeført til naturen

Tilbakeført til naturen

Hæhre Entreprenør har fjernet veier, infrastruktur og masser etter om lag 100 års gruvedrift ved Svea Nord gruve.

I januar i år startet Hæhre Entreprenør opprydningsarbeidet ved kullgruven Svea Nord på Svalbard (Fase 2A). Nå melder gruveoperatøren Store Norske at Hæhre har avsluttet arbeidene ved Svea og ferdigstilt 99 prosent av arbeidet.

Fase 2A er en del av Miljøprosjekt Svea og Luckefjell som går ut på å rydde opp etter gruvedrift i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Det har vært gruveaktivitet i Svea i over 100 år. Prosjektet anslås å totalt koste 2,5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Den store omstillingen

Kartutsnitt fra avslutningsplanen som viser området fra stackeren til Svea Nord. Illustrasjon: Store Norske

Oppryddingsarbeidet ved Lunckefjell ble avsluttet høsten 2019.

Totalt har Hæhre fjernet ca. 6 kilometer med vei på Høganäsbreen og langs strandkanten. Mer enn 600 000 kubikkmeter masser er flyttet med dumpere.

– Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Dessuten har vi ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader, noe vi er svært fornøyde med, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Prosjektet har vært regnet som utfordrende fordi mye av arbeidet har blitt utført på Høganäsbreen som har bratte iskanter.

– Fremdriften i miljøprosjektet Svea og Lunckefjell går som planlagt, og siden Hæhre ferdigstiller Svea fase 2A tidligere enn planlagt, gir det oss rom for større aktivitet i 2021. Dette kan igjen gi kortere byggetid for hele Miljøprosjektet. Vi er så langt godt fornøyde med at vi i tett samarbeid med våre eiere, Sysselmannen og entreprenør leverer innenfor de økonomiske rammene gitt av Stortinget, avslutter Jan Morten Ertsaas.

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. Det siste kullet kom ut av Svea Nord 8. april 2016. Da var det totalt hentet ut ca. 32 millioner tonn. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell.

Les mer om miljøprosjektet på Store Norskes nettsider

X