Tilfreds med dom i Rana-saken

Tilfreds med dom i Rana-saken

Rana Gruber vant eiendomsskattesaken mot Rana kommune, og Norsk Bergindustri er svært tilfreds over resultatet.

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri ser med glede på Hålogaland lagmannsretts dom etter den langvarige skatteuenigheten mellom bedriften og kommunen.
– At Rana Gruber ser ut til å få en fornuftig taksering av eiendomsskatten er viktig for bedriften og for resten bergindustrien, sier Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri, skriver organisasjonen i en pressemelding.
Kommunens taksering av Rana Gruber har variert med flere hundre millioner. Det skaper naturligvis uforutsigbarhet og den endelige skattebyrden fremstår således som vilkårlig. Retten har imidlertid kommet frem til at maskinene skal takseres ut fra substansverdi med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet. I tillegg skal jernmalmens verdi fastsettes til 0,5 prosent av gjennomsnittlig omsetningsverdi av det som utvinnes etter normal oppredning.
– Det viser at retten har et mer avklart forhold til de reelle verdiene som bør ligge til grunn for eiendomsskatten enn Rana kommune. Det er et svært viktig signal til bransjen og Kommune-Norge for øvrig, sier Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.
Mange ble overrasket da taksten som kommunen, etter over hundre års drift, omtalte jernmalmen Rana Gruber produserer som naturgrus av god kvalitet. Lagmannsretten legger til grunn at malmen er malm, og at den må gjennom en betydelig oppredning før den har kommersiell verdi.
– Denne saken har tatt mange underlige vendinger de siste årene, men vi er svært tilfreds med at lagmannsretten rydder opp, sier Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.
Pressemeldingen.

X