Titania trenger nytt deponi

Titania trenger nytt deponi

Om bare syv år vil Titania˙s landdeponi være fullt. Nå må selskapet finne alternativer for å kvitte seg med overskudsmasse.

Landdeponi, sjødeponi, tilbakefylling av brudd eller alternativ bruk av masser er mulighetene.
Nå vil de invitere Bellona, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet til dialogmøte.
Ifølge dagens konsesjon kan landdeponiet maks bli 300 meter over havet. Innen 2024 er det trolig fullt. Bedriften har to typer overskuddsmasser: Knust gråberg og deponering av prosessavgangen, dvs restene som er igjen etter å ha prosessert malmen
Sweco er valgt som hovedpartner og skal utføre konsekvensutredningen, mens miljørådgivningsbedriften Bergfald er engasjert til å gjøre kommunikasjonsarbeidet og se etter mulig alternativ bruk av prosessavgangen.
Les hele saken på avisenagder.no

X