Tjener grovt med økte priser Fra dagbruddet Rana Gruber driver på i Dunderlandsdalen. Foto: Halfdan Carstens

Tjener grovt med økte priser

Rana Gruber hadde et rekordår i fjor, og det til tross for vanskelighetene som oppstod med Covid-19. Kina ble redningen ...

Både 2019 og 2020 var svært gode år for Rana Gruber, skriver selskapet på sin hjemmeside. Spesielt fjoråret var godt med en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et overskudd før skatt på 354 millioner kroner. Adm. direktør Gunnar Mo i Rana Gruber. Foto: Rana Gruber – Det er imponerende å se hvordan hele organisasjonen […]

Både 2019 og 2020 var svært gode år for Rana Gruber, skriver selskapet på sin hjemmeside. Spesielt fjoråret var godt med en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et overskudd før skatt på 354 millioner kroner.

Adm. direktør Gunnar Mo i Rana Gruber. Foto: Rana Gruber

– Det er imponerende å se hvordan hele organisasjonen har tilpasset seg nye måter å jobbe og samarbeide på siden siden nedstegningen i mars. Vi klarte å opprettholde produksjonsnivået samtidig med at vi fulgte strenge sikkerhetstiltak på grunn av Covid-19, sier adm. direktør Gunnar Moe.

– Jeg er stolt av å avslutte 2020 med rekordhøye resultater i et utfordrende år, legger han til.

Rana Gruber med hovedkontor i Moi Rana eies i sin helhet av LNS MINING AS. Gruvene med jernmalm ligger i Dunderlandsdalen omtrent 35 kilometer nordøst for Mo. Jernmalmproduksjonen foregår ved forekomster på Ørtfjell med både dagbrudd og underjordisk drift. Prosesseringsanlegget med jernbaneforbindelse ligger i Gullsmedvik nær Mo der det er direkte tilgang til konsernets egen havn. Rana Gruber har rundt 300 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrater (hematitt og magnetitt) og spesialprodukter.

Jernmalmprisen de siste fem år. Kilde: tradingeconomics.com

– I løpet av pandemien, spesielt i de usikre månedene mars og april, kontrollerte vi driftskostnadene våre nøye. Ved å produsere så mye jernmalm som mulig, samtidig som vi holdt kostnadene så lave som mulig, klarte vi å ri av stormen, sier Moe.

Dette må også forstås i lys av at jernmalmprisene har fordoblet seg på bare ett år.

Reddet av Kina

Moe forklarer dette med at etterspørselen etter jernmalm og stål har økt betydelig på grunn av Kinas raske «recovery» etter Covid-19, samt ulike stimuleringspakker i Europa og USA rettet – blant annet – mot store infrastrukturprosjekter.

– Markedet forventes å forbli sterkt fremover, noe som betyr at vi kan dra nytte av vår solide posisjon i det internasjonale markedet for produksjon og foredling av jernmalm, sier Moe. 

I desember i fjor meldte Rana Gruber at det planlegger å bli notert på Euronext Growth Oslo i løpet av første kvartal i år.

Utslippsfri fremtid

Sent i 2020 åpnet Rana Gruber det selskapet kaller «et nytt nivå i underjordsgruver». Det innebærer en investering på totalt 200 millioner kroner de siste årene.

Styret har også fått på plass ambisiøse mål for bærekraftig gruvedrift: Innen 2025 vil Rana Grubers prosesser være CO2-frie gjennom en elektrifisering av alt maskineri.

– Vi har allerede det laveste CO2-fotavtrykket i bransjen [6 kg CO2 ekvivalenter per tonn] og jobber nå med å bli helt karbonfrie innen 2025. Store investeringer de siste årene gir oss et klart forsprang i et enormt internasjonalt marked, og vi er først i køen når det er strenge krav til bærekraft og kvalitet, sier Moe.

Veien til en karbonfri produksjon, det selskapet kaller «next major sustainability milestone», går gjennom storskala elektrifisering av maskiner og transport.

Rana Gruber – gjennom snart 85 år

Jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen nord for Mo har vært kjent siden 1763 (Bergverk i Norge, Fagbokforlaget, 2016). Den første driften kom i gang tidlig på 1900-tallet gjennom amerikanskeide Dunderland Iron Ore Company (DIOC). Men feil oppredningsmetode førte til nedleggelse etter bare fem-seks år.

Rana Gruber har eksistert som selskap siden 1937, og den første perioden med forsøksdrift foregikk fra 1958 til 1962. Siden 1964 har det vært kontinuerlig drift, og på samme tid stod et nytt oppredningsverk ferdig. Norsk Jernverk i Mo var eier og eneste mottaker av jernmalmkonsentrater fram til 1982. Jern- og stålkrisen samme år bidro til at Rana Gruber AS etablerte en egen avdeling som er ansvarlig for utvikling og etablering av diverse spesialprodukter. Den malmbaserte stålfremstillingen ved Norsk Jernverk ble avviklet i 1989. Selskapet ble samme år re-etablert som et eget AS med Norsk Jernholding AS som eier. Et statlig bidrag på 40 millioner kroner sikret videreføring av gruvedriften i fjellområdet vest for E6. Bare to år senere overtok de ansatte alle aksjene i bedriften. Drøye 20 år senere, i 2008, gikk entreprenørbedriften LNS inn som eier.

 

X