Tror på positive ringvirkningerBornitt med 63,3 % kobber er det vanligste kobbermineralet i Nussir-forekomsten. Foto: Halfdan Carstens

Tror på positive ringvirkninger

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

– Dette er et prosjekt som vil bety svært mye for Kvalsund, men også hele Vest-Finnmark og Finnmark, sier stortingsrepresentant Bengt-Rune Strifeldt til Altaposten, som har sete i næringskomiteen og har ansvar for mineral-spørsmål i Frp-fraksjonen.

– Dette er en bærekraftig ressursutnytting der miljøhensyn er ivaretatt. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med ca. 150 nye arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst, heter det, samtidig som det påpekes at det er sterk lokalpolitisk oppslutning om prosjektet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

X