Trygg lagring av stein

Trygg lagring av stein

Mineralprosjektet i Førde vil være forsvarlig for miljøet, skriver miljøvernminister Tine Sundtoft.

Sundtoft fremholder at kontinuerlig overvåkning skal sikre at partikler ikke spres i Førdefjorden. Dessuten er det ikke tillatt å bruke miljøgifter, legger hun til i et debattinnlegg i Nationen 13. juli.
Sundtoft svarer på en kronikk i Nationen fra 6. juli der Tina Andersen Vågenes, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, påstår at ministeren kommer med faktafeil.
Punkt for punkt tilbakeviser hun dette.

 • Vedtaket relatert til utslipp og deponi i Førdefjorden er ikke i strid med EUs vanndirektiv.
 • Det er heller ikke i strid med naturmangfoldloven
 • Det skal ikke brukes miljøgifter, og ev spredning av partikler utover det planlagte området må operatøren ordne opp i
 • Utlekking av tungmetaller vil være ubetydelig og «konsentrasjonen i restmassene vil være lave og omtrent de samme som i de naturlige sedimentene i Førdefjorden»
 • Når deponeringen er over, vil det dannes nytt liv på bunnen innen ti år
 • Landdeponi er ikke bedre enn sjødeponi i dette tilfellet
 • Tilbakefylling av massene til gruverommene er svært upraktisk, og bare ti prosent kan tilbakeføres, rent teoretisk
 • Sundtoft tilbakeviser at Miljødirektoratet er blitt overkjørt i denne saken.
 • Sundtoft tar avstand fra at vi har drevet påtrykk overfor Miljødirektoratet
 • Hun tar også avstand fra at departementet har drevet påtrykk overfor direktoratet
 • All industri har miljøkonsekvenser

Avslutningsvis sier Sundtoft følgende: «Regjeringen ønsker mineralnæring i Norge.
Konsekvensene for naturen er grundig utredet, og i dette tilfellet er miljøkonsekvensene begrenset.»

X