Ottaskifer, mørk fyllittskifer som tas ut i brudd i fjellene omkring Otta i Gudbrandsdalen. Bergarten har fargesjatteringer i rustbrunt og/eller metallskimrende grått. Særlig karakteristisk er knipper eller rosetter av lange, sorte amfibolkrystaller og små krystaller av granat. Skiferen er dannet fra opprinnelig leir- og sandholdige sedimenter som under den kaledonske fjellkjedefoldning ble omdannet og deformert. Ottaskifer benyttes som bruddheller, takskifer, gulvflis, trappetrinn, sokler, fasadestein og peisplater. Skiferen leveres planslipt og polert eller med naturlig kløvflate. Mer enn 70 % av produksjonen går til eksport. Kilde: snl.no