Vil bore etter thoriumFensfeltet Foto: Sven Dahlgren

Vil bore etter thorium

Regiongeologen vil bore to hull på 1000 meter i Fensfeltet i Nome, der det er påvist store forekomster av thorium, niob og jordarstmetaller (REE).

– Fensfeltets REE-forekomster er sannsynligvis Europas, og muligens en av verdens, største. Det er derfor god grunn til å få en best mulig oversikt over ressursene. Vi vil ikke få til et grønt skifte uten «grønne» metaller. Siden vi sannsynligvis har enorme ressurser av sjeldne jordartsmetaller der, vil dette kunne være viktig for utvikling av grønn norsk industri og sysselsetting i framtida, ifølge regiongeolog i Buskerud, Telemark og Vestfold, Sven Dahlgren til tu.no.
Usikkerheten for ressursgrunnlaget er stor
En ny geologisk kartlegging av bergartene og ressursene på og nær overflaten av Fensfeltet, ble påbegynt i fjor. Det gamle kartet er fra 1957, og det nye vil være ferdig i 2018.
Vil bore to nye brønner
For å øke kunnskapen om forekomstene ønsker nå regiongeologen å bore to nye brønner. Det vil koste 5,3 millioner kroner. Det er søkt om å få dekket dette fra Olje- og energidepartementet.
Siden 1980-tallet er det kun boret et fåtall brønner, og ingen er dypere enn 200-300 meter.
Målet med prosjektet er å skaffe fakta på bordet slik at politikerne kan lage en strategi for ressursforvaltningen og eventuell industriutvikling både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Vil bore i høst
Hvis OED velger å støtte prosjektet, kan de bore allerede til høsten. Boringen vil da vare i ca fire uker.
Analysen av kjernene kan ifølge søknaden gjøres til vinteren, mens den første rapporten kan være klar allerede neste vår.
Den nye kartleggingen av Fensfeltet er ifølge Dahlgren viktig for den langsiktige arealplanleggingen.
– Det viktigste nå er å vite hvor ressursene er slik at vi ikke ødelegger mulighetene for våre etterkommere til å utnytte dem dersom det er ønskelig, sier Dahlgren.
Les hele saken på tu.no

Newer Post
Older Post
X