Vil deponere radioaktivt materiale

Vil deponere radioaktivt materiale

Lavradioaktive masser fra nedlagte Søve Gruve i Telemark kan bli deponert ved Borge pukkverk i Fredrikstad.

Det har blitt jobbet i flere år med å få fjernet det radioaktive gruveavfalet fra Søve Gruve i Telemark, men det har vært vanskelig å finne et egnet sted for massene. Nå kan Fredrikstad bli løsningen, skriver NRK.
– De vil ha en viss strålingsrisiko og det ivaretar deponiet ved å tildekke massene slik at man reduserer strålingsfaren til å tilsvare bakgrunnsstrålingen i området, sier miljøsjef Randi Warland Kortegaard i Norsk Gjenvinning M3 AS.
Deponiet ligger der Borge pukkverk i Fredrikstad tidligere har tatt ut stein, og fjellgrunnen i deponiet er granitt.
– I bunnen og på sidene i deponiet dekker vi med bentonitt-duk. Det er en spesialduk. Dersom det går hull på den, tetter den seg selv. Over den legger vi en helsveiset plastmembran, så et lag med masser før vi planter skog på toppen forklarer Jon L. Andresen i firmaet Ole & Peder Ødegaard AS.
I pukkverket tar de i dag imot liknende masser.
Deponiet i Fredrikstad har tillatelse til å ta imot 350 000 tonn alunskifer og andre radioaktive syredannede bergarter, men siden gruveavfallet fra Telemark er en ny type har de nå sendt en egen søknad om dette. Den skal etterhvert ut på høring til kommunene Fredrikstad og Sarpsborg og til flere miljøorganisasjoner. Først når en eventuell tillatelse fra Statens strålevern er på plass, kan de ta imot massene fra Telemark.
Les hele saken på nrk.no

X