Vil finne grafitt, kobber og nikkel

Vil finne grafitt, kobber og nikkel

Norges geologiske undersøkelse skal gjøre kartlegging av tre mineralforekomster i Nordland finansiert av fylkeskommunen.

Fylkesrådet i Nordland ønsker at Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal gjøre kartlegging ved tre kjente mineralforekomster i fylket. Finansieringen er på 1,1 millioner kroner, skriver nettavisen High North News.
Kunnskapen om mineralressursene i Nordland vil komme til nytte både for industrien og for kommunene i deres arbeid med arealplanlegging, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås til nettavisen.
De tre områdene som skal undersøkes er Evenes og Saltdal, Lofoten og Vesterålen, samt seks områder inkludert Bodø kommune som inneholder nikkel og kobber.
I Evenes og Saltdal skal NGU finne ut om to forekomster av kalkspatmarmor er drivverdige. Ifølge nettavisen kan forekomstene potensielt utgjøre en verdifull ressurs, og være av betydelig størrelse.
I Lofoten og Vesterålen er det potensielle og eksisterende grafittforekomster som skal henholdsvis letes opp og defineres gjennom geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving.
Målet for kartleggingen er å få en prioritert oversikt over de mest interessante grafittforekomstene i fylket.
NGU mistet i 2015 bevilgningene fra statsbudsjettet til å gjennomføre mineralundersøkelser i Nord-Norge, og det er bakgrunnen for at fylkeskommunen selv har bidratt med finansiering siden i fjor.

X