Vil forsterke miljøarbeidet Arbeiderpartiet vil ha et løft for mineralleting og foreslår at NGU får tilbake de pengene som regjerningen tok fra dem i fjor. Foto: Halfdan Carstens

Vil forsterke miljøarbeidet

Titania søker derfor etter miljøingeniør der faglig bakgrunn er bachelor- eller mastergrad innen kjemi, geologi eller annet relevant fagområde og med miljøfaglig yrkeserfaring.
Les annonsen.
Titania AS, Hauge i Dalane i Rogaland, bryter årlig i dagbrudd om lag 13 mill. tonn malm og sidebergarter. Av dette produseres titanråstoffer til den europeiske pigmentindustrien. Titania AS er en av Norges største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften har ca. 290 ansatte og er eid av Kronos Worldwide, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Belgia, USA og Kanada.

X