Vil ha mer kartlegging

Vil ha mer kartlegging

Arbeiderpartiet vil satse bredere på uttak av mineralressurser. Det går frem av forslaget til partiprogram.

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for manglende satsing og kutt i budsjettene. Dette fører til at det legges store begrensninger på ny industriutvikling.
– Arbeiderpartiets alternative budsjetter opprettholder satsingen på kartlegging, skriver partiet i en pressemelding.
– Mineralnæringen er viktig og Arbeiderpartiet vil satse og legge til rette for økt verdiskaping. Alle industrielle verdikjeder trenger mineraler og det kan også føre til viktige distriktsarbeidsplasser, sier Odd Omland.
Les også «NGU i hardt vær»
Her er Arbeiderpartiets 5 punkter for en ny satsing på mineraler:

  • Sørge for at Norge er et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i
  • Ha som mål om at så mye som mulig av norske mineralressurser skal videreforedles her i landet
  • Få ny fart i kartleggingen av landet for å nå målet om at 75% skal være kartlagt
  • Sikre tilgjengelig kompetanse, gjennom eksempelvis fylkesgeologer
  • Legge til rette for raskere og forutsigbar saksbehandling innenfor forsvarlige miljøkrav
X