Vil ha norsk steinDet kan bli norsk skifer på Nasjonalmuseet. Hvis arkitekten får det som han vil. Her brytes Oppdalskifer i Mineras brudd. Foto: Halfdan Carstens

Vil ha norsk stein

Arkitekten for det nye Nasjonalmuseet vil kle bygningen med skifer fra Oppdal.

Arkitekten for Nasjonalmuseet, Klaus Schuwerk, ønsker at den nye bygningen på Vestbanen skal kles med skifer fra Oppdal, men legger til at de må følge anskaffelsesreglementet.

Det er Birgitte Bye, kommunikasjonsleder i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som opplyser dette til geo365.no. Det er gode nyheter for norsk natursteinsbransje.

Ny kamp om stein

–        Arkitekten mener Norge er et «steinland», og han er en kulturbevisst person, sier Bye

Det er likevel noe malurt i begeret.

Bye forteller at det pågår en diskusjon om Oppdal kan levere de store mengdene med stein det er snakk om. I første omgang dreier det seg om 19.000 kvadratmeter til taket og fasaden. Senere kan det bli mer. For det skal også legges stein på gateplan.

Skiferen skal også bearbeides. Også her er det et spørsmål om vi har kapasitet nok her i landet.

På den annen side er det heller ikke uproblematisk å kjøpe stein fra Kina. Bye forteller at det i prosjektgruppen pågår en diskusjon rundt miljøregnskapet for en slik leveranse.

Det vil gå flere måneder før det er avklart hva slags stein som skal benyttes. I løpet av november/desember skal det sannsynligvis skrives anskaffelsesbrev, og deretter blir det internasjonal anbudsrunde.

Det er interessant å merke seg at det må en utenlandsk arkitekt til for å honorere at Norge er et «steinland», og at norsk stein hører hjemme i norsk kultur.

Si din mening om denne saken: http://www.geonova.no/stein-til-nasjonalmuseet/

Operaen er kledd med italiensk marmor: Mest italiensk – og litt norsk

X