Vil koble inn FN

Vil koble inn FN

Sametinget vil gå til FN om Nussir får innvilget driftskonsesjon.

– Det har kun vært gruvedrift i tre år på 70-tallet. Disse årene var ekstreme for reindriftens del, så konsekvensene er jo ikke ubestridt, sier juridisk rådgiver for Fiettar reinbeitedistrikt, Ragnhild Marit Sara til NRK.
Onsdag ble det diskutert hvordan gruvedriftsplanene kan stanses hvis Nussir får innvilget driftskonsesjon.
Ifølge reinererne er det umulig å få reindrift og gruveaktivitet til å samarbeide. I tillegg føler reinbetedistriktet seg dårlig behandlet i prosessene som legger til rette for kobberutvinningen.

Øystein Rushfelt har liten tro på at det vil være lønnsomt å gå til FN:
– Det er jo fritt opp til de om de ønsker å gjøre dette, men jeg tror jo kanskje ikke det er en god vei å gå i forhold til å løse ting mellom partene. Jeg ville helt klart brukt ressursene og energien på å få det beste ut av en avtale med Nussir, i stedet for å gå en lang vei som ikke fører til noe, mener han til NRK.
Les hele saken på nrk.no

X