Vil utvinne mineraler fra havbunnenBeerenberg, Jan Mayen Foto: Gernot Hecker via Wikimedia Commons

Vil utvinne mineraler fra havbunnen

"Polar King" reiser i dag nordover til Jan Mayen med 25 forskere og studenter om bord. De vil gjøre mineraler på havbunnen til ny industri.

Forskerne skal i løpet av et tre ukers langt tokt undersøke havbunnen nord for Jan Mayen. Målet er å kartlegge om det kan være mulig å drive med mineralutvinning fra havbunnen i fremtiden.
Nord for Jan Mayen er det geologiske formasjoner langs den midtatlantiske ryggen som kan være rike på metaller som kobber, sink, gull og sølv.
– Vi vet at det forekommer i denne typen miljø, sier prosjektleder og førsteamanuensis ved NTNU Kurt Aasly til Sysla.
Prosjektet, som går under navnet MarMine og ledes av NTNU, skal se på de teknologiske utfordringene knyttet til mineralutvinning.
Med seg om bord på subseaskipet til GC Rieber Shipping har de en selvgående undervannsrobot (AUV) som skal samle inn data om havbunnens topografi. Den skal både filme og ta bilder med et spesialkamera, og vurdere de magnetiske egenskapene til havbunnen.
Skipet har også store fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) som skal bore på havbunnen og ta ut prøver.
– De vil bore ut kjerner som er viktig for å fastslå egenskapene til forekomstene. Vi håper å få med oss minst 200 kilo stein, som vi kan bruke til videre forskning, forteller Aasly.
De har også med seg biologer på toktet, som skal se på de miljøkonsekvensene knyttet til mineralproduksjon på havbunnen.
Kan være snakk om milliardverdier
– På samme måte som olje- og gassnæringen gjør på norsk sokkel, prøver vi å predikere hva som ikke er funnet. Det er stor usikkerhet i anslagene, som er basert på funn som er gjort her og andre steder i samme type geologiske system, sier førsteamanuensis Steinar Ellefmo ved NTNU.
Ellefmo har tro på at dette kan bli en ny, norsk milliardindustri, og sier til Sysla at han har tro på at det fins et stort potensial i dette. Toktet er derfor viktig for å kartlegge muligheter og utfordringer ved en eventuell mineralproduksjon på havbunnen.

En eventuell mineralutvinning på havbunnen kan ligge bare 20 år frem i tid. Verdens første anlegg på havbunnen i Papa Ny-Guinea skal starte opp drift om to år, og mye av denne teknologien kan også tas i bruk her.
Les hele saken på sysla.no

X