Category: Dyphavsmineraler

1 5 6 766 / 66 POSTS
Feil at OD bygger  kompetanse

Feil at OD bygger kompetanse

Det kan virke som om Harald Brekke har manglende kompetanse på dyphavets ressurser, sier Arne Bjørlykke i debatten om forvaltningen av mineraler til h [...]
Skivebom om regelverket

Skivebom om regelverket

Arne Bjørlykke har misforstått hvordan loven for leting og utvinning av mineraler på norsk sokkel vil virke i praksis, skriver Harald Brekke i OD. [...]
Framtidens mineraler

Framtidens mineraler

Dyphavet er en fremtidig arena for å produsere metaller, og på grunn av petroleumsindustrien er Norge vel skikket til å forvalte egne ressurser. [...]
Nye grenser – en gang for alle

Nye grenser – en gang for alle

Årelange diskusjoner med Havrettskommisjonen har nå gitt oss de endelige grensene under vann mot våre nabostater. Det er et solid stykke geologisk arb [...]
Den juridiske sokkelen

Den juridiske sokkelen

Havrettskonvensjonen sier at kyststaten har rett til mineral-, olje- og gassforekomster på hele kontinentalsokkelen. [...]
Metalljakt fra havets overflate

Metalljakt fra havets overflate

Gruvedrift på metaller hører landjorden til. Det var i alle fall det vi trodde. Nå foreligger imidlertid konkrete planer om gruvedrift langt til havs [...]
1 5 6 766 / 66 POSTS
X