Dyphavsmineraler på børsFigur: Green Minerals

Dyphavsmineraler på børs

Norske Green Minerals har som mål å produsere mineraler på havbunnen allerede om fem år. Nå er selskapet børsnotert.

Tirsdag denne uka ble Green Minerals, et datterselskap av SeaBird Exploration, tatt opp på Euronext Growth. På første børsdag steg aksjenes verdi med 30 prosent, melder DN.no, noe som ga selskapet en markedsverdi på oppunder 400 millioner kroner. Iht. en pressemelding fra Green Minerals datert 23. mars er målet å komme i gang med pilotproduksjon allerede […]

Tirsdag denne uka ble Green Minerals, et datterselskap av SeaBird Exploration, tatt opp på Euronext Growth. På første børsdag steg aksjenes verdi med 30 prosent, melder DN.no, noe som ga selskapet en markedsverdi på oppunder 400 millioner kroner.

Iht. en pressemelding fra Green Minerals datert 23. mars er målet å komme i gang med pilotproduksjon allerede i 2026. Selskapet forventer å produsere kobber, kobolt, nikkel og sjeldne jordarter (REE). Det betinger at det blir en lisensrunde i norsk territorialfarvann om et par år (geo365.no: «Sikter mot 2023«).

Forventer økt etterspørsel

Green Minerals presenterer motivasjonen for gruvedrift på marine mineraler i et dokument kalt Enabling the green shift.

Fire punkter trekkes frem:

  • Økt etterspørsel etter metaller pga. elektrifisering, digitalisering og batteriproduksjon, samtidig som landbaserte ressurser blir stadig fattigere.
  • Miljømessige forhold der landbasert produksjon gir høye utslipp av CO2, spiser av store skogarealer og bruker store mengder energi.
  • Sosiale forhold i den landbaserte industrien med barnearbeid og uregulerte forhold
  • Behovet for produksjon av et utvalg kritiske mineraler innenfor EU

Men til tross for at selskapet vektlegger behovet for «grønne mineraler», og hviler seg tungt på FNs bærekraftsmål, sies det ingenting om de miljøutfordringene selskapet må vente å påtreffe i prosessen fram mot ev lisenstideling.

geo365.no: «Norsk industri i startblokken»

Antar store ressurser

I sin presentasjon trekker Green Minerals også frem at Norge er det mest attraktive sted i verden å få fortgang i denne industrien. Det vises til størrelsen på prospektive områder, store ressurser og at det regulatoriske rammeverket er på plass.

For å forsvare utsagnet «richness of reserves» vises det til en rapport to forskere fra NTNU har utarbeidet (geo365.no: «Kvantifisering av det ukjente«):

… som samlet gir en verdi på 700+ milliarder kroner (tilsvarer bruttoverdien av oljefelt med 1,4 milliarder fat, gitt en oljepris på 500 kr. per fat), i følge Green Minerals.

Når disse tallene blir brukt, er det viktig å huske på at estimatet fra forskerne er basert på lite data.

geo365.no: «Fra olje til mineraler»

Green Minerals’ strategi summeres i tre punkter:

  1. To be recognized as a pioneer and leader of the Marine Minerals industry
  2. Win exploration and production licenses to capitalize on a NOK 700bn of resource potential on the Norwegian Continental Shelf
  3. Expand our portfolio to international licenses and become a global marine minerals company

– Kort fortalt er det vi gjør her nå, å bygge ny industri for Norge. Vi bygger en industri med fremtiden foran seg, som kommer til å være en viktig bidragsyter til å ta over for olje og gass, som er en solnedgangsindustri, sier styreleder Ståle Rodahl til DN.

I Green Minerals sine planer ligger det å gjennomføre et forskningstokt i 2021, få tildelt 3 lisenser tidlig i 2024 og gjøre minst ett funn med minst fem millioner tonn malm innen 2024/25. Produksjonssystemet (pilot) skal være klart innen 2026.

Green Minerals’ tidslinje frem mot tildeling av lisens. Enkelte vil nok hevde at det er vel optimistisk å kunne få tildelt lisens allerede i 2023. 

 

«Our solution 70pc of our planet is covered by oceans. The seafloor contains vast amounts of the metals, minerals and REE needed for the green shift. Careful deep sea mining of these raw materials reduces the environmental footprint in mining with more than 90pc while at the same time solving the challenges related to social costs and the strategic need for EU and USA. In addition, ore grades that are 10-20x higher than those typically found in new mines onshore reduces waste, increases ore efficiency and reduces costs. With an estimated resource potential of NOK 700bn combined with the vast knowledge of deepwater operations acquired through decades of activity offshore and a high quality, stable regulatory framework, the NCS is emerging as a competitive area globally.»

 

X