Et løft for dyphavsforskningFoto: UiB/Normar/CDeepSea

Et løft for dyphavsforskning

Havdypet er gåtefullt og full av ressurser. Trond Mohn stiftelses bidrag til Senter for dyphavsforskning kan gi oss ny kunnskap om geologi, biologi, historie, prosesser og ressurser i Polhavet. 

– Arbeidet vi utfører inkluderer både grunnforskning og anvendt forskning. I Norskehavet er det påvist marine mineralressurser, blant annet metaller som kan bli viktige for elektrifiseringen, og som flere industrielle aktører jobber for å utvinne, sier Rolf Birger Pedersen, leder for Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB). Senteret ble grunnlagt i år som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelse (16 millioner kroner over fem år). 

Kompetansen og arbeidet har imidlertid funnet sted ved UiB over mange år gjennom K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning (2017 – 2021), og Senter for geobiologi (2007 – 2017). 

Denne forskningen har gitt et banebrytende bidrag til utforskningen av norske havområder, og den første ekspedisjonen ble gjennomført i 1998. 

Siden den gang har det blitt bygd opp mer avansert forskningsinfrastruktur, og senteret disponerer blant annet en fjernstyrt ubåt (ROV) som kan operere ned til 6000 meters dyp. 

– Støtten fra Trond Mohn stiftelse gjør det blant annet mulig å gjennomføre tokt og bruke den beste tilgjengelige teknologien til planlagte ekspedisjoner i Polhavet. Polhavet, og havdypet generelt, er fullt av ressurser, inkludert dyphavsmineraler, sier Pedersen. 

Rolf Birger Pedersen, senterleder ved Senter for dyphavsforskning, UiB. Foto: UiB

Under konferansen NCS Deep Sea Minerals 20. og 21. oktober vil Pedersen holde en presentasjon under sesjonen «Formation and Distribution of Minerals in the Norwegian Sea». 

 Klikk her for program og påmelding 

Med støtte fra Trond Mohn stiftelse er senteret nå klar til å fortsette sin forskning i ekstreme miljøer, for eksempel på 5000 meters dyp under drivisen i Polhavet. 

– Vi har et mål om å forstå den geologiske utviklingen og klimahistorien til Polhavet, og hvordan geologiske og biologiske prosesser i dyphavet påvirker det marine miljøet, sier Rolf Birger Pedersen. 

Store mengder sjøvann 

Ved hjelp av avansert ny marin teknologi vil senteret også overvåke vulkanske og geotermiske områder i Norskehavet. Dette for å måle utstrømningen av varmt vann som sirkulerer langs sprekker og hulrom i berggrunnen. 

I verdenshavene transporteres 100 milliarder kubikkmeter sjøvann daglig inn og ut av den vulkanske havbunnen, men man vet veldig lite om hva som regulerer denne transporten. Denne vannsirkulasjonen fører blant annet til at CO2 bindes til mineraler under havbunnen, og også dannelse av mineralforekomster  havbunnen. 

Vannsirkulasjonen leverer viktige næringsstoffer til havene, og danner grunnlaget for mye av det biologiske mangfoldet som finnes i dyphavet. 

X