Framtidens metallgruver ligger på havbunnenFoto: Gerd Altmann, Pixabay

Framtidens metallgruver ligger på havbunnen

Norge er i førersetet av en forestående revolusjon innen utvinning av metaller. På konferansen i Bergen i oktober vil mulighetene og utfordringene bli grundig diskutert av den fremste ekspertisen i verden.

Fornybar energi i form av sol– og vindkraft, samt all infrastruktur som skal til for å overføre elektrisitet, er helt avhengig ikke-fornybare ressurser. Det samme gjelder for batterier (og derfor elektriske biler) som trengs for å lagre denne energien. IEA forventer derfor sterkt økende etterspørsel etter kritiske metaller som kobber, mangan, sink og kobolt. Hvis de landbaserte ressursene ikke strekker til for å dekke etterspørsel, kan det bli nødvendig å lete og produsere disse metallene langt til havs.

I takt med at gehaltene i verdens gruver på land synker, vender stadig flere land og selskaper blikket mot dyphavet. Norge er i en utmerket posisjon for å bli ledende innen leting etter dyphavsmineraler.

Med faglig støtte fra Oljedirektoratet har regjeringen vært en sterk pådriver for kartlegging av dyphavsområdene. Regjeringen har også startet et konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet som skal legge til rette for en åpningsprosess.

Derfor inviterer vi denne høsten til konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 2021 20. – 21. oktober i Bergen.

På konferansen vil vi rette søkelyset mot de viktigste utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, og sammen søke løsninger og innovasjon gjennom kunnskapsdeling og diskusjoner.

Nå har billettsalget startet. Frem til 31. august tilbyr vi rabatterte priser (early bird). Det finnes også egne billetter for digital tilgang til konferansen.

BILLETTER OG REGISTRERING

Det internasjonale energibyrået forventer en voldsom økning i etterspørsel av en rekke metaller og mineraler som følge av det grønne skiftet. Illustrasjon: IEA

Programmet er ferdigstilt og består av åtte sesjoner med presentasjoner, paneldebatter og modererte spørsmål og svar:

  • Deep Sea Mining – State of the Art
  • Deep Sea Deposits
  • Formation & Distribution of Minerals in the Norwegian Sea
  • Social and Environmental Challenges (License to Operate)
  • The Need for (Critical) Minerals
  • Mineral Resource Inventory
  • Exploration Technology
  • Explorers – Company Presentations (Adepth Minerals, Green Minerals og Loke Marine Minerals bekreftet)

For fullt program og mer informasjon, se deepseaminerals.net.

Geo365.no har det siste året skrevet en lang rekke artikler relatert til dyphavet, deriblant hvilke ressurser vi besitter på norsk sokkel, hvorfor vi trenger disse ressursene som en del av det grønne skiftet, hvilke utfordringer aktørene står overfor, og hvordan industrien, akademia og myndighetene jobber mot en potensiell åpningsprosess i 2023.

Dyphavsmineraler på geo365.no

X