«Greenflation» truer Det grønne skiftet Kobber er kritisk for Det grønne skiftet. De gamle gruvene på Røros er imidlertid uttømt. Foto: Halfdan Carstens

«Greenflation» truer Det grønne skiftet

Statlig pådriv og regulatoriske innstramninger kan føre til at prisen på overgangen til et grønnere samfunn øker formidabelt.

Verden står overfor et interessant paradoks i den pågående kampanjen for å redusere klimaendringene: Jo sterkere press på overgangen til en grønnere økonomi, jo mindre sannsynlig er det å nå målet om å begrense de verste effektene av global oppvarming.

Det skriver Ruchir Sharma i en artikkel i Financial Times.

Poenget hans er for det første at statlig pådriv i mange land øker etterspørselen etter råstoffer som er helt nødvendige for å gjennomføre Det grønne skiftet. For det andre vil regulatoriske innstramninger påvirke viljen til å investere i gruver og smelteverk, altså den infrastrukturen som skaffer råstoffene til veie.

Resultatet er «greenflation»: Stigende priser på metaller og mineraler som kobber, aluminium og litium som alle er helt avgjørende for sol- og vindkraft, elbiler og annen fornybar teknologi.

Sharma trekker fram kobber og aluminium som to eksempler. De hører som kjent begge med til metallene som er helt nødvendige for elektrifisering. Nå viser det seg imidlertid at interessen for å investere i ny produksjon går ned. Årsaken er hensynet til miljømessige og sosiale forhold (ESG).

Mens ESG pleide å være «luxury of rich nations”, er ikke dette lenger tilfellet. Forfatteren viser til Chile og Peru, som produserer 40 prosent av verdens kobber, hvor ledetiden for å starte opp en ny gruve har økt fra fem til ti år. En ikke navngitt gruve skulle starte opp i 2011, men grunnet lokal motstand er den fortsatt ikke i drift.

“Renewable technologies require more wiring than the fossil fuel variety. Solar or wind power plants use up to six times more copper than conventional power generation.”

Ruchir Sharma sin påstand er at statlige planer om et «grønnere» samfunn fører til en kraftig økning i etterspørselen etter metaller. Dette fører igjen til «greenflation». Vi ser allerede resultatene: kobberprisen har doblet seg siden tidlig 2020, mens aluminiumsprisene har økt med 75 prosent.

«Governments, and greens in particular, need to recognise that trying to shut down the old economy too fast threatens to push the price of building a cleaner one out of reach.”

«The Need for Critical Minerals er ett av flere temaer på konferansen Deep Sea Minerals i Bergen den 20.-21. oktober. Sesjonens foredragsholdere er Karen Hanghøy (BGS Director), Frances Wall (Professor Camborne School of Mines) og Tom Einar Jensen (CEO i FREYR). Se programmet her.

 

X