ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansenIllustrasjon: Fra ISAs årsrapport 2021

ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen

Når verdens fremste eksperter innen fagfeltet dypvannsmineraler kommer til Bergen i oktober, blir konferansen om muligheter og utfordringer åpnet av ISAs generalsekretær Michael Lodge.

Les hele saken her.

Framtidens metallgruver ligger på havbunnen

I takt med at gehaltene i verdens gruver på land synker, vender stadig flere land og selskaper blikket mot dyphavet. Norge er i en utmerket posisjon for å bli ledende innen leting etter dyphavsmineraler.

Med faglig støtte fra Oljedirektoratet har regjeringen vært en sterk pådriver for kartlegging av dyphavsområdene. Regjeringen har også startet et konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet som skal legge til rette for en åpningsprosess.

Derfor inviterer vi denne høsten til konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 2021 20. – 21. oktober i Bergen.

På konferansen vil vi rette søkelyset mot de viktigste utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, og sammen søke løsninger og innovasjon gjennom kunnskapsdeling og diskusjoner.

Nå har billettsalget startet. Frem til 31. august tilbyr vi rabatterte priser (early bird). Det finnes også egne billetter for digital tilgang til konferansen.

BILLETTER OG REGISTRERING

X