Klart for dypvannsmineralerBLACK SMOKER: Denne hydrotermale skorsteinen ble funnet ved den varme kilden Lokeslottet i Norskehavet. Slike hydrotermale skorsteiner dannes ved at kokhett vann stiger opp til havbunnen, hvorpå mineraler og metaller avsettes på bunnen når vannet kjøles ned. Foto: Senter for geobiologi

Klart for dypvannsmineraler

Regjeringen har lagt fram en ny lov om utvinning av mineraler til havs. Oljedirektoratet får en viktig rolle i forvaltningen.

Regjeringen la fredag frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Med det legges det til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler.

«Skal vi sikre at Norge skal fortsette å være best på hav, må myndighetene legge til rette for at de etablerte havnæringene kan vokse videre. Samtidig må nye næringer utvikles og drives på samme forsvarlige og bærekraftige måter som våre eksisterende havnæringer. Utvinning av havbunnsmineraler er en av disse nye mulighetene,» skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Utvinning av havbunnsmineraler vil kunne bli en sentral næring i Norge. Mineralene som finnes på havbunnen er viktige for teknologier som skal ta oss inn i fremtiden. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

– Vi vet i dag lite om hvor stor denne næringen kan bli, men vi skaffer oss mer kunnskap. Oljedirektoratet er allerede i gang med å kartlegge mineralressursene i dyphavene på norsk sokkel. I disse områdene vet vi allerede at det er interessante mineralforekomster, sier Søviknes.

Forslaget til havbunnsminerallov skal legge til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel, men slik at sameksistens med annen virksomhet ivaretas. Det er basert på statens eiendomsrett til mineralressursene og erfaringer fra øvrig virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Verdiskapingen fra mineralressursene skal skje innen forsvarlige og bærekraftige rammer.
GEO 03/2017: «Framtidens mineraler»

Oljedirektoratet får viktig rolle

I et intervju med E24 forteller statsministeren, olje- og energiministeren og Oljedirektoratets letedirektør, Torgeir Stordal, om regjeringens forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Statsministeren sier det er viktig at vi får rammeverket for utvinning av mineraler til havs på plass, slik at når noen kommer så vet både vertslandet og aktørene hvordan lisenser skal tildeles og ressursene forvaltes.

– På samme måte som i petroleumsnæringen skal vi derfor også bruke ressurser på at Oljedirektoratet skal bidra til kartleggingen, supplerer Søviknes til E24.

Både statsministeren og olje- og energiministeren påpeker at dette er en næring som passer godt for Norge. Ressurssituasjonen er en side av saken. Leverandørindustrien en annen. De mener erfaringene og teknologien fra olje, shipping og havbruk kan utnyttes til landets beste.

Nautilus Minerals Inc is the first company to commercially explore the seafloor for massive sulphide systems, a potential source of high grade copper, gold, zinc and silver. Nautilus is developing a production system using existing technologies adapted from the offshore oil and gas industry, dredging and mining industries to enable the extraction of these high grade Seafloor Massive Sulphide («SMS») systems on a commercial scale. Nautilus’ copper-gold project, Solwara 1, is under development in the territorial waters of Papua New Guinea. The Company has been granted the Environment Permit and Mining Lease required for resource development at this site.

Mineraler er storpolitikk

Statsministeren ser også et geopolitisk element i arbeidet, for hun peker på at mange av disse ressursene er konsentrert til noen få steder i verden.

– Kina har kontroll på mye av dette. For blant andre norsk næringsliv vil det være viktig at man kan få tilgang til disse ressursene fra flere kilder, sier statsministeren til E24.

Søviknes peker på at mye av lovverkets prinsipper og rammer er kopiert fra lovverket som regulerer olje og gass. Det betyr blant annet at områder som skal åpnes for mineralvirksomhet, med noen unntak, må åpnes gjennom formelle prosesser som inkluderer konsekvensutredninger.

Newer Post
X