Vil bore dypt for å påvise mineralerFoto: Rudy and Peter Skitterians fra Pixabay

Vil bore dypt for å påvise mineraler

Mest lest i sommer: Oljeserviceselskapet DeepOcean har gått inn som majoritetseier i bergensbaserte Adepth Minerals. Det kan bety et kvantesprang i utvikling av teknologi for å forstå mineralforekomster på dypt vann.

Denne saken ble først publisert 12. juli 2021

– Nå har vi flere spennende teknologiprosjekter innen leting foran oss. FlexiCore er ett av dem der, og ambisjonen vår er å kjernebore 200 meter inn i potentielt økonomisk interessante mineralforekomster for å forstå mineralforekomstene bedre, forteller Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i Adepth Minerals.

I så fall vil det bli en «game changer» for utforskningen av mulige mineralrikdommer langs midthavsryggen mellom Norge og Grønland. Forklaringen er at det så langt bare har blitt skrapt i overflaten av slike forekomster.

Det er et nylig inngått partnerskap med det norske selskapet DeepOcean som skal gjøre dette mulig. DeepOcean er et globalt selskap som gjennomfører undervannstjenester innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner for oljevirksomheten over hele verden. Selskapet ble etablert i 1999, har mer enn 1000 ansatte og opererer over 15 spesialfartøyer og mer enn 50 ROV-er for avanserte operasjoner på havbunnen.

Mikaelsen kan vise til 20 års erfaring fra dypt vann der DeepOcean har bidratt med å utvikle ny teknologi og smarte løsninger.

– Vi har allerede erfaring med dyphavsmineraler fra Stillehavet. På oppdrag fra The Metals Company har vi bidratt med innsamling av 75 tonn med manganknoller, sier CEO i Deep Ocean Group, Øyvind Mikaelsen.

Han forteller at operasjonene foregikk på havdyp ned mot 6000 meter og at selskapet utviklet et nytt konsept for både å plukke opp knollene og transportere dem opp til overflaten.

Anthony O’Sullivan, Chief Development Officer i The Metals Company, holder foredrag på konferansen Deep Sea Minerals, 20.-21. oktober i år, om selskapets aktiviteter og planer vedrørende manganknoller i Stillehavet.

Fra å være altoverveiende olje- og gassbasert, beveger DeepOcean seg nå inn i nye områder. Mineralleting på dypt vann blir altså ett av dem, og gjennom Adepth Minerals får de tilgang til et selskap som målbevisst jobber for å være aktivt med i jakten på verdifulle mineraler som er nødvendige for det grønne skiftet.

– Mineralutvinning på havbunnen kan bli en stor industri i Norge, og dette er noe vi kan bruke dypvannskompetansen vår på. Adepth er gode på geologi og mineraler, vi har veldig god kunnskap om dypt vann, sier Mikaelsen.

Anette Tvedt holder foredrag på konferansen Deep Sea Minerals, 20.-21. oktober i år, under sesjonen Explorers – Company Presentations.

DeepOcean har gått inn som majoritetseier i Adepth Minerals og gir dermed det ferske mineralselskapet en kraftib boost. Fra venstre: Frode Garlid, Øyvind Mikaelsen (begge DeepOcean), Anette Broch Mathisen Tvedt og Hans Petter Klohs (begge Adepth Minerals). Foto: Ole Joachim Alsaker Sjursen

Datadrevet leting

Adepth Minerals (geo365.no: «Fra olje til mineraler«) forbereder seg til den første lisensrunden i dyphavet (geo365.no: «Sikter mot 2023»), og gjennom avtalen med DeepOcean har selskapet sikret seg full finansiering av letevirksomheten frem til første tildeling av lisenser, enten det blir i 2023, 2024 eller senere.

– Dette blir den første milepælen vår, så får vi se hva som skjer etter det, sier Mikaelsen.

DeepOcean vil med sin kompetanse bidra til teknologiutviklingen for å lete etter sulfidforekomster på dypt vann. Høyest på prioriteringslisten er å få bedre kunnskap om dyphavsforekomstene ved å bore inn i dem og ta kjerneprøver opp på dekk for inngående analyser.

– Vi er datadrevet og planlegger et forskningstokt allerede neste høst for å utprøve ny teknologi for bedre miljø- og ressurskartlegging, og fram til da vil vi bl.a. jobbe med å utvikle og teste kjerneboringsteknologien FlexiCore, der det skal benyttes en eksisterende verktøybærer (Seabed Excavator) som er elektrisk og beltegående, sier Tvedt.

Tvedt forteller at FlexiCore er et konsept for kjerneprøvetakingsutstyr som utvikles i samarbeid med Seabed Solutions og DeepOcean. Det er basert på teknologi og utstyr fra landoperasjoner, der utstyrskomponenter skal videreutvikles og tilpasses operasjoner på store havdyp. Ved å gjenbruke eksisterende teknologi og metoder fra landoperasjoner sikres lav teknologisk risiko, effektiv operasjon og høy «recovery» under operasjonene.

Adepth Minerals har mer enn nok å gjøre i tiden framover for å rekke å være klar om bare to eller tre år. Tiden er knapp.

– Gjennom avtalen med DeepOcean vil vi få arbeidsro slik at vi kan konsentrere oss om å bygge stab, utvikle teknologi og kartlegge ressursene i dyphavet, parerer Tvedt.

Hun forteller at selskapet per 1. august vil være et team på seks personer, hvorav fire har god geologisk kompetanse, og der to faktisk har vært med på tokt til Mohns- og Knipovichryggene i Norskehavet i regi av Universitetet i Bergen.

 

Norge må vise vei

– Norge har et ansvar for å være ledende i utforskningen av dyphavsmineraler, påpeker Mikaelsen.

Han viser til at vi har god tradisjon for å sikre gode løsninger som tar hensyn til det ytre miljøet så vel som arbeidsmiljøet.

– Basert på at utnyttelsen av dyphavsmineraler kan bli en stor og viktig industri i global sammenheng, må Norge med sin erfaring fra olje- og gassvirksomheten gå foran og vise vei, mener Øyvind Mikaelsen.

 

“We are very pleased to announce and welcome DeepOcean as an industrial investor and partner in Adepth Minerals. Founded in 2020 by an experienced team with complementary experience from geoscience and subsea operations, ADEPTH has spent the time well and build a robust platform for growth. DeepOcean’s investment and collaboration will accelerate the development of the company, mature technology projects developed over the past year and secures that we are fully funded until first licence awards on the NCS in 2023/2024.”.

Hans Petter Klohs, Executive Chairman of the Adepth Minerals’ Board.

 

With this investment into a world-class team and an exciting new industry, DeepOcean is progressing its evolution into a world-leading ocean services provider. Alongside our continued core service segment of oil & gas and our increasing exposure to offshore renewables, deep sea minerals is an additional area where we see great potential for DeepOcean. By bringing our subsea and project execution experience to ADEPTH, we will together strive to support and enable the energy transition and sustainable use of ocean resources, by means of sourcing and extracting sought-after materials in an environmentally responsible manner

Øyvind Mikaelsen, CEO DeepOcean Group.

X