Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler Kan drift på havbunnsmineraler ødelegge verdens største økosystem? Greepeace mener det. Image by Krysten Merriman from Pixabay.

Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler

Gruvedrift på havbunnen risikerer å frigjøre enorme mengder CO₂ lagret på havbunnen, mener Greenpeace.

– Det er ufattelig at Norsk olje og gass vil erstatte petroleum med en annen skadelig virksomhet, mener Greenpeace Norge, skriver nrk.no.

– Gruvedrift på havbunnen risikerer å frigjøre enorme mengder CO₂ lagret på havbunnen. Det vil gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene i Parisavtalen, sier havrådgiver Halvard Haga Raavand i Greenpeace.

Greenpeace utarbeidet en rapport om slik gruvedrift i 2019, og ifølge denne kan undersjøisk gruvedrift gi enorme konsekvenser for unike økosystemer, som man fortsatt vet lite om.

– Vi ønsker alle innspill velkomne. Samtidig er jeg overrasket over at Greenpeace ikke ser mulighetene som ligger i en havbunnsmineralnæring, repliserer Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Les hele saken her.

Mineralrikdommer i dyphavet (?)

Norsk industri i startblokken.

Fra olje til mineraler.

 

 

 

X