Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler Kan drift på havbunnsmineraler ødelegge verdens største økosystem? Greepeace mener det. Image by Krysten Merriman from Pixabay.

Vil IKKE ha drift på havbunnsmineraler

– Det er ufattelig at Norsk olje og gass vil erstatte petroleum med en annen skadelig virksomhet, mener Greenpeace Norge, skriver nrk.no.

– Gruvedrift på havbunnen risikerer å frigjøre enorme mengder CO₂ lagret på havbunnen. Det vil gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene i Parisavtalen, sier havrådgiver Halvard Haga Raavand i Greenpeace.

Greenpeace utarbeidet en rapport om slik gruvedrift i 2019, og ifølge denne kan undersjøisk gruvedrift gi enorme konsekvenser for unike økosystemer, som man fortsatt vet lite om.

– Vi ønsker alle innspill velkomne. Samtidig er jeg overrasket over at Greenpeace ikke ser mulighetene som ligger i en havbunnsmineralnæring, repliserer Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Les hele saken her.

Mineralrikdommer i dyphavet (?)

Norsk industri i startblokken.

Fra olje til mineraler.

 

 

 

X