Nytt jordskjelv på vestlandet

Nytt jordskjelv på vestlandet

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

En foreløpig analyse av registrerte data viser at skjelvet med en magnitude 3,8 skjedde 09:46:35 lokal tid.

Figuren under viser registreringene på NORSARs seismiske stasjoner på Åknes, Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

© NORSAR

Newer Post
Older Post
X