Nytt jordskjelv på vestlandet

Nytt jordskjelv på vestlandet

Figuren under viser registreringene på NORSARs seismiske stasjoner på Åknes, Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

© NORSAR

Newer Post
Older Post
X