Borer verdens varmeste geotermiske brønn

Statoil og partnerne i The Iceland Deep Drilling Project har nettopp begynt å bore en geotermisk forskningsbrønn på Island.

Målet er å undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.
I et langsiktig perspektiv kan geotermisk energi komme til å bli en viktig fornybar ressurs, og Statoil har derfor begynt å forske på det teknologiske og økonomiske potensialet ved denne ressursen. Den geotermiske forskningsbrønnen på Island er en viktig del av dette arbeidet.
– Forskning og teknologi er nødvendig for Statoil på kort og lang sikt, og vi må ha på langlysene og se mange år fram i tid, og forbi dagens virksomhet. Geotermisk energi er en fornybar ressurs, der vi ser en mulighet for å utnytte vår kjernekompetanse på flere områder innen olje og gass, som for eksempel undergrunn, boring og brønn, samt HMS, sier Elisabeth B. Kvalheim, Statoils teknologidirektør.
Konseptet for forskningsbrønnen på Reykjanes er å undersøke muligheten for utvinning av fornybar energi ved å bore brønner inn i reservoarer med vann som er varmet opp av jordens magma.
Brønnen blir verdens varmeste geotermiske produksjonsbrønn. Boringen går ut på å forlenge en eksisterende geotermisk brønn ned til en dybde på 5 kilometer på Reykjanes-anlegget, som drives av HS Orka. På denne dybden kan overhetet damp føres opp til overflaten ved 400-500°C, og brukes til effektiv strømproduksjon i dampturbiner.
Leder av enheten Renewable Research Technology i Statoil, Hanne Wigum, forklarer:
– For å si det på en enklere måte kan du sammenligne det med jordens radiatorsystem, og geotermisk energi er en global ressurs.
Island er verdensledende på strømproduksjon basert på geotermisk energi, og det tette samarbeidet med våre islandske partnere er svært nyttig for Statoil. Eventuell videre forskning vil bli besluttet når dette prosjektet er avsluttet.
Det ventes at boreoperasjonen er fullført ved utgangen av 2016, da vil prosjektet gå over i en testperiode på 2,5 år, der formålet er å bekrefte reservoarresultatene, brønnintegriteten og muligheten for strømproduksjon.

X