Category: Geoforskning

1 2 3 92 10 / 911 POSTS
Skal utrede varme fra berget

Skal utrede varme fra berget

I Longyearbyen er det termiske behovet lagt større enn det elektriske. Store Norske, UNIS og GTML skal utrede dyp bergvarme for et nytt bygg. [...]
Søker tryggere boringer

Søker tryggere boringer

Porøse kalksteiner kan utgjøre en risiko ved boring. Smart bruk av sanntidsdata kan gjøre boreoperasjoner i Barentshavet sikrere. [...]
Med grunnen som energikilde (og -lager)

Med grunnen som energikilde (og -lager)

Husholdninger, offentlige bygg og samfunnet kan oppnå store besparelser ved å utnytte den lille temperaturforskjellen som eksisterer mellom jordoverfl [...]
Glomma ganger tusen

Glomma ganger tusen

Enorme krefter virket på landskapet da demningen brast, og det er blant annet antatt at gjelet Jutulhogget ble utviklet i forbindelse med flommen [...]
Utløste snøskred – for kunnskap

Utløste snøskred – for kunnskap

Ved Strynefjellet ligger én av to skredbaner i verden der snøskred kan utløses og måles med et vell av instrumenter. I april lot NGI skredet gå. [...]
Slår et slag for lokal skifergass

Slår et slag for lokal skifergass

Longyearbyen kan bli fullforsynt med energi fra fem gassbrønner i Adventdalen, skriver en gruppe UNIS-forskere. [...]
Havets hemmeligheter

Havets hemmeligheter

Havet dekker mer enn 70 prosent av jordas areal, men en svært liten del er kartlagt. Mange geologiske undersøkelser og andre organisasjoner gjør nå be [...]
«Kvikkmorener» i Norge

«Kvikkmorener» i Norge

Alle har hørt om kvikksand og kvikkleire, men visste du at også morener kan være kvikke? [...]
30 år med rovdrift

30 år med rovdrift

De siste tiårene har det blitt oppdaget stadig flere blokkfall og kollapser i norske vannkraftverktunneler. Årsaken er «uforsiktig» kraftproduksjon, v [...]
Særs korrosivt vatn

Særs korrosivt vatn

Superkritisk vatn kan ha ei funksjon i framtidige renseprosessar, og sjølv om naturen «leikar» seg med dette stoffet heila tida, er han vanskeleg å te [...]
1 2 3 92 10 / 911 POSTS
X