Category: Geoforskning

1 2 3 85 10 / 841 POSTS
Tar grep om digitalisering

Tar grep om digitalisering

Det nye SFI-senteret DigiWells skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å forbedre plassering, design og kostnadsbildet knyttet til boring [...]
50 år med isbremålinger

50 år med isbremålinger

Sermilik-stasjonen på Sørøst-Grønland har i 50 år vært en viktig utpost for undersøkelser av hva klimaendringene betyr for bresmelting og ferskvannsav [...]
Forutser menneskeskapte skjelv

Forutser menneskeskapte skjelv

En ny modell kan varsle jordskjelv som følge av hydraulisk oppsprekking, såkalt fracking. [...]
Bekrefter norsk kjempeskjelv

Bekrefter norsk kjempeskjelv

I 1819 rammet Lurøy-skjelvet Helgelandskysten. Ny forskning bekrefter at skjelvet er det sterkeste kjente skjelvet i Fennoskandia med en beregnet styr [...]
Bedre løsninger for overskuddsmasser

Bedre løsninger for overskuddsmasser

Det nye SFI-senteret earthresQue skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av deponerte materialer. [...]
Avslører fortidens gasslekkasjer

Avslører fortidens gasslekkasjer

Nye målemetoder viser at skallene til små, marine organismer kan avsløre fortidens gasslekkasjer i havet i mye mer detalj enn hva som har vært mulig f [...]
Møter et økende behov

Møter et økende behov

Det nye SFI-senteret skal bidra til nye løsninger for brønner og brønnbarrierer til bruk innen olje og gass, geotermisk energi og lagring av CO2 og kj [...]
Bergarter fra jordas indre

Bergarter fra jordas indre

Norge inneholder noen få sjeldne bergarter som kommer fra jordas indre. Ved å studere disse i felt, ta med prøver til lab og måle deres magnetiske ege [...]
Et akademisk overtramp

Et akademisk overtramp

Det er forstemmende at en professor ikke klarer å skille mellom det vi vet og det vi antar, eller velger å tro. [...]
Vil bli verdensledende

Vil bli verdensledende

Med status som et SFI-senter skal Norges ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk benyttes til å bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økono [...]
1 2 3 85 10 / 841 POSTS
X