Category: Geoforskning

1 2 3 80 10 / 791 POSTS
Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Et geologisk og arkeologisk utstillingsvindu

Med en lang rekke geologiske severdigheter spredt over 8 kommuner, har Geopark Sunnhordland som første i Norge fått status som nasjonal geopark. [...]
Anbefaler mineralsatsing

Anbefaler mineralsatsing

Vi har for dårlig kunnskap om mineralressurser i dyphavet. Forskningsrådet anbefaler en forskningssatsing for økt kunnskap og teknologiutvikling. [...]
Imponerende dugnadsarbeid

Imponerende dugnadsarbeid

60 000 dugnadstimer er lagt ned i restaurasjonen av Stordø Kisgruber, den tidligere hjørnesteinsbedriften ved Stord. [...]
En reise fra Nord-Amerika til Bømlo

En reise fra Nord-Amerika til Bømlo

Øya Bømlo representerer en gammel havbunnskorpe og geologien forteller oss at den kan sies å være mer amerikansk enn norsk. [...]
Utlyser forskerstilling

Utlyser forskerstilling

Norges geologiske undersøkelse har utlyst en ledig stilling som forsker innen havbunnsakustikk for et treårig engasjement. [...]
Lanserer permafrostkurs

Lanserer permafrostkurs

Gjennom sommerkurset på Svalbard kan studenter lære om permafrost og hvordan det henger sammen med geotekniske utfordringer og geofarer. [...]
Upresist om mineralfunn i dyphavet

Upresist om mineralfunn i dyphavet

NTNU har aldri gjort nye funn av mineralforekomster i norske havområder, skriver UiB-professor Rolf Birger Pedersen i et innlegg på forskning.no. [...]
Inngår samarbeid om vannkraft

Inngår samarbeid om vannkraft

Under en vannkraftkonferanse i Trondheim inngikk Norge og USA en avtale om tettere samarbeid på vannkraftforskning. [...]
Svært lønnsom forskning

Svært lønnsom forskning

1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten, viser ny forskningsrapport. [...]
Geofagundervisning i mørket

Geofagundervisning i mørket

Lærer norske geofagstudenter det de trenger å lære, eller det professorene interesserer seg for og forsker på, spør Knut Bjørlykke. [...]
1 2 3 80 10 / 791 POSTS
X