Det norske samarbeider med Norsar

Det norske samarbeider med Norsar

Samarbeidet skal innhente informasjon som kan gi en kontinuerlig overvåkning av miljøet i nordområdene.

Det norske og Norsar inngår et forskningssamarbeid. Hensikten med samarbeidet er å få fakta som kan gi en kontinuerlig overvåkning av miljøet i nordområdene. Det gjelder ikke minst hvordan isbreer beveger seg, og hvordan landområdene reagerer på endringer i utbredelsen av isen.
Det norske vil bruke de data som Norsar fremskaffer til å forstå de geologiske prosessene bedre, kartlegge svakhetssoner i berggrunnen, og vise når og hvor de er aktive i dag. Lykkes dette vil det gi en bedre mulighet til å kartlegge geologien, og dermed gi bedre forståelse av hvor det er mulig å finne olje og gass.
Norsar har et stort nettverk av jordskjelvstasjoner som kontinuerlig samler inn data om bevegelser i jordskorpen. Disse stasjonene fanger i dag, blant annet, opp signaler fra atomsprengninger.
Erik Holtar, sjef for forskning og utvikling i Det norske, er glad for den avtalen som er inngått:
–          Vi er svært interessert i data som kan brukes på nye måter, og benytter oss av våre forskningsmidler til å følge utradisjonelle veier for å nå målet om større forståelse av undergrunnen. Det er alltid et poeng for oss å samle inn og bearbeide nye data, det er da vi kan gjøre nyvinninger innen geologi og geofysikk.
Anne Lycke, administrerende direktør i Norsar, er stolt over avtalen som er inngått med Det Norske:
–          Vi er stolte over at Det Norske nå gir oss muligheten til å utvikle metoder for å bidra med beslutningsunderlag for norsk oljeutvinning. Vi ser frem til å videreutvikle bruksområdet for våre seismiske stasjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å bruke vår solide kompetanse innenfor seismologi og analyser. Dette er et spennende, nytt bidrag inn i dette arbeidet.
Les pressemeldingen i sin helhet på detnor.no

X