Se norsk stein bli til kunstverkFoto: Steinhoggerfestivalen

Se norsk stein bli til kunstverk

Steinhoggerfestivalen på Grorud er vanligvis en samling for finsteinhoggere fra hele verden, men på grunn av reiserestriksjoner har arrangøren i år valgt en digital løsning.

Steinhoggerfestivalen 2021 måtte avlyses, men for den som savner å se skulpturer bli til, arrangeres i stedet Steinhoggerfestivalen Online 13. – 15. august. Her skal deltakerne hogge ut en skulptur hjemme hos seg selv eller et annet passende sted, og legge ut bilder og videoer underveis på arrangørens Facebook-side.

– Årets festival skal foregå slik at deltakerne legger inn bilder, videoer og live streaming i kommentarfeltet på Facebook, sier Frøydis Arnesen, kontaktperson for Steinhoggerfestivalen.

Det kåres ingen vinner, men steinskulpturene auksjoneres vanligvis bort på festivalens siste dag. Foto: Steinhoggerfestivalen

Den første Steinhoggerfestivalen fant sted i og ved Steinhoggermuseet på Grorud i 2016. Festivalen er ifølge arrangøren en hyllest til Groruds historie som et sentrum for utvinning av granitt, og en arena for å vise fram de mange steinartene som finnes i landet vårt.

– Vi håper å vekke ny interesse for et håndverk som nesten er glemt i Norge, men som lever i beste velgående i mange andre land, uttaler arrangøren.

Deltakerne er erfarne finsteinhoggere og billedhoggere, som får anledning til å vise sine kunnskaper ved å hogge ut et arbeid av norsk stein etter eget valg. Blant leverandørene av stein er Lundhs AS (larvikitt), Norsk Kleber AS (kleberstein) og Norwegian Rose AS (marmor).

Steinhoggermuseet er i seg selv en severdighet, og her er det mulighet for å prøve seg på steinhogging med gammelt verktøy. Det er guidede turer til steinbruddene i nærområdet, foredrag om geologi og historie, og visning av filmer på storskjerm.

Rekruttering til steinbransjen! Barn får prøve seg som steinhoggere. Foto: Steinhoggerfestivalen

X