Torsdag åpnet Tord Lien Norges Forskningsråds energikonferanse i Oslo. Her kunngjorde forskningsrådet tildelingen av 160 millioner kronertil etablering av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år. Totalt satser regjeringen dermed nærmere 1,3 milliarder kroner på de nye sentrene. Inkludert midlene fra brukere, industripartnerne og forskningsinstitusjonene, gir dette forskningsinvesteringer på mer enn 2,5 milliarder kroner.
 – Dette er en god dag å være olje- og energiminister på. Forskningssentrene for miljøvennlig energi er spydspissene i satsingen på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens energisystem.FME-ordningen er en langsiktig satsing for å løse klima- og energiutfordringene. Samtidig skal sentrene bidra til innovasjon, næringsutvikling og lønnsomme arbeidsplasser, sier Tord Lien.
Forskningssentrene for miljøvennlig energi samler de beste norske forskningsmiljøene og næringslivet til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet.
De åtte nye sentrene dekker områdene vannkraft, smarte kraftnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene.
– Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Derfor er jeg glad for at regjeringen sammen med samarbeidspartiene har fått styrket satsingen på forskning og teknologiutvikling i alle budsjetter så langt. Og jeg er særlig glad for at vi i statsbudsjettet for 2016 har styrket FME med 40 millioner kroner, sier Tord Lien.
De første FME-ene ble etablert i 2009 og avsluttes i løpet av de neste månedene. Det er Norges forskningsråd som forvalter ordningen.
Disse fikk støtte: 
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy, Bioenergi, NMBU (Ås)
Norwegian CCS Research Centre – Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment, Karbonfangst og lagring (CCS), SINTEF Energi (Trondheim)
ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities, Bygg/byområder, NTNU (Trondheim)
Mobility Zero Emission Energy Systems, Transport, IFE (Kjeller)
CINELDI – Centre for intelligent electricity distribution, Smarte nett, SINTEF Energi (Trondheim)
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future, Energieffektivitet i industrien, SINTEF Energi (Trondheim)
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology, Vannkraft, NTNU (Trondheim)
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology, Solceller, IFE (Kjeller)