40 prosent økning i solkraftFoto: Halfdan Carstens

40 prosent økning i solkraft

Sokraftkapasiteten øker år for år, og om ti år vil solkraft kanskje kunne konkurrere på pris med både vindkraft og vannkraft.

Den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet i Norge økte med nesten 40 prosent i løpet av fjoråret. Dette er en nedgang fra rekordåret 2019, hvor den årlige installerte produksjonskapasiteten ble estimert til over 50 MW. Det viser en oversikt fra NVE. Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, forklarer nedgangen med […]

Den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet i Norge økte med nesten 40 prosent i løpet av fjoråret.

Dette er en nedgang fra rekordåret 2019, hvor den årlige installerte produksjonskapasiteten ble estimert til over 50 MW.

Det viser en oversikt fra NVE.

Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, forklarer nedgangen med pandemi og lave strømpriser. Hun tror derfor veksten vi har sett de siste årene vil ta seg opp igjen og fortsette videre de neste årene.

Utvikling av installert effekt for solkraft i Norge. Kilde: NVE, Multiconsult, SSB og Elhub.

Total vindkapasitet utgjør fra årsskiftet ca. 160 MW. Dette er ca. 0,5 prosent av vannkraftkapasiteten (33GW).

Positiv kostnadsutvikling

NVE mener at solkraft vil kunne konkurrere på pris med både vindkraft og vannkraft i 2030.

– Basert på det vi ser i landende rundt oss og hvordan teknologien utvikler seg og kostnadene faller, mener vi at solkraft også vil få en større rolle i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil solkraft kunne bli en viktig brikke for å dekke det økte strømbehovet frem mot 2040, sier Nordberg.

I fjorårets langsiktige kraftmarkedsanalyse la NVE til grunn at kraftproduksjonen i Norge ville øke med rundt 20 TWh fra 2022 til 2040. Det var fordelt på 7 TWh vannkraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft.

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: Stig Storheil, NVE

 

 

X