Alle kan få deponiAvfallsselskapet NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand tar hånd om de største mengdene med farlig avfall i Norge. Det største volumet er norsk og importert flyveaske og syreholdig avfall som blir nøytralisert og deretter deponert. Foto: NOAH

Alle kan få deponi

Det er fremdeles ikke klart hvor det nye deponiet for farlig avfall skal ligge. To av de fire kandidatene vil ikke ha deponiet i sin kommune.

Miljødirektoratet har nå bedt de kommunene som ønsker deponi om å komme med mer informasjon, skriver nrk.no.
Brevik, Kvinesdal, Nesset og Sokndal er de fire alternativene, hvorav Kvinesdal og Nesset er positive til å få deponiet til sin kommune. Nå skal de gi mer informasjon til Miljødirektoratet.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier likevel at de fremdeles vurderer alle de fire alternativene. Han ønsker å få på plass en avgjørelse så raskt som mulig, men at de ikke er redde for å bruke litt ekstra tid i en så viktig sak som denne.
Les hele saken på nrk.no

X