Bygger verdens største havvindparkIllustrasjon: DONG Energy

Bygger verdens største havvindpark

DONG Energy får lov til å bygge verdens største havvindpark på britisk side i Nordsjøen.

TU.no skriver i dag at britiske politikere for en stund siden godkjente DONG Energy’s planer om å oppføre verdens største havvindpark på britisk side i Nordsjøen.
Prosjektet heter Hornsea Project One og får opp til 240 turbiner med en samlet installert effekt på 1,2 gigawatt. Men dette anlegget er i ferd med å overskygget av Hornsea Project Two, etter at britiske politikere nylig godkjente planene om å bygge en vindpark på 300 turbiner med en samlet installert effekt på 1,8 gigawatt.
Det eneste som står i veien for prosjektet er investeringsviljen. Beslutningen om å bygge vindparken er enda ikke tatt.
Les hele saken på TU.no

X