«De gode eksemplene»

Norge er en foregangsnasjon. Det gjelder bergverksbransjen. Og det gjelder oljeindustrien. Likevel opplever vi stadig nye angrep fra både miljøbevegelsen og den såkalte urbefolkningen (samene).

Norge er en foregangsnasjon. Det gjelder bergverksbransjen. Og det gjelder oljeindustrien. Norge går foran og viser vei. Vi har utviklet en kultur der det er en dyd å være miljøansvarlig. Det finns ingen bedriftsledere som ikke setter det ytre miljøet høyt. «Bergindustrien etablererer seg ikke for å ødelegge naturen,» slik det ble sagt her om dagen.
Likevel opplever vi stadig nye angrep fra både miljøbevegelsen og den såkalte urbefolkningen (samene). De blir aldri fornøyd, og de setter stadig nye kjepper i hjulene for at vi skal ha en levende industri her i landet. Det virker som mange ønsker at vi skal overleve på subsidierte vindmøller og ditto reindriftsnæring. Med det må skapes reelle verdier. Og det har både bergindustrien og oljeindustrien vist at de kan. Bergindustrien gjennom snart 400 år. Oljeindustrien i snart 50 år.
Det er på tide at industrien går offensivt ut og viser at det er mulig å skape verdier samtidig som man tar vare på miljøet på en god måte. Industrien må flagge «de gode eksemplene». Den må vise hvor flink den er.
Bergverksbransjen har et slagord om å være «samfunnets beste valg». Den er fullstendig avhengig av et godt forhold til det lokalsamfunnet den får lov å operere i, og det sier seg selv at den må oppføre seg ordentlig når det skal utvinnes ressurser i tiår etter tiår, for ressursene kan ikke flyttes, de må utvinnes der de er. Noen bergverksbedrifter har sågar et tidsperspektiv på 100 år og mer. Da nytter det ikke å kladde det til med dårlige holdninger.
Oljeindustrien opererer langt fra lokalsamfunnene, men til gjengjeld er den sterkt regulert, og alle med innsikt vet at det stilles svært strenge krav til utslipp. Uhell oppstår selvsagt, som følge av menneskelige feil, men holdningene er gode, viljen er der, det må det ikke herske noen som helst tvil om.
Vi er i verdenstoppen i miljøvennlige operasjoner. Likevel prøver miljøbevegelsen å skape et annet inntrykk. Derfor bør industrien trekke frem «de gode eksemplene». Vise dem frem i all offentlighet. Fortelle verden at vi vil, at vi kan, og at det hjelper. Verden må forstå at Norge går foran i å operere ansvarlig. Fordi det lønner seg. For miljøet, for nasjonen og for bedriften.
Reklamebransjen har skjønt det. De skaper blest om seg selv ved å gi priser til de beste aktørene blant seg selv. Industrien bør følge etter og kåre «det beste eksemplet».
Den må bli bedre på PR.
Ytringen er publisert i GEO 03/2015.

X