«Deponiet vil være trygt» Gruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Men nå ser det ut som om planen om å lagre farlig avfall her må legges på is. Årsaken er et lokalt press med bakgrunn i redsel for at lagring skal gi forurensning. Men Bellona ved Fredric Hauge protesterer kraftig mot de lokale argumentene. Foto: Norcem

«Deponiet vil være trygt»

Lokale motstandere av et deponi for farlig avfall i Breviks kalksteinsgruve farer med faktafeil og stråmannsargumenter, mener Fredric Hauge Bellona.

«Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken fra Telemark kommer med flere faktafeil og stråmannsargumenter om Brevik som lokasjon for fremtidig lagring av behandlet uorganisk farlig avfall,» skriver Bellona i et innlegg i tu.no med tittelen «Hvor lenge skal mytene få styre Norges miljøpolitikk«.

«Gruppen gjentar påstander som allerede er tilbakevist, og trekker opp et kunstig skille mellom gjenvinning på den ene siden og Brevik på den andre siden,» heter det videre i innlegget som er signert Fredic Hauge, daglig leder i Bellona.

Hauge refererer til at «Gruppen hevder det er helserisiko forbundet med deponiet, men hvilken helserisiko er de da bekymret for?». Svaret hans er at «det er ingen eksplosjonsfare eller fare for skadelige utslipp. Vannet som slippes til fjorden vil til og med få bedre miljøtilstand enn det har i dag, siden deponiet innebærer etablering av renseanlegg».

Han viser også til at «Deponimotstanderne hevder at avfallsgipsen vil være ustabil, med henvisning til at gips (CaSO4) kan løses opp i vann».  Men denne påstanden er tilbakevist flere ganger: «Her overser de nok en gang detaljene: Norges Geotekniske Institutt viser at det ikke er gipsens løselighet som styrer utlekkingsfaren, fordi tungmetallene er bundet til andre stoffer enn selve gipsen».

Hauge avslutter med denne kraftsalven: »

Det å yte motstand må ikke bety at man ser bort fra fakta, og fakta er at Brevik er et trygt alternativ for fremtidig deponi. Innlegget til gruppen viser hvordan de nekter å ta dette inn over seg. Alle argumenter mot lokal utbygging får fortsette å leve sitt eget liv, uansett hvor godt de er tilbakevist. Dermed bidrar de til farlige myter som allerede fått klima- og miljøminister Elvestuen til å unngå beslutninger av nasjonal viktighet. Hvor lenge skal mytene få lov til å styre Norges miljøpolitikk?»

 

 

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar
  Bård Stranheim 2 år ago

  Det er mye lettere å gå inn i debatter hvis man ikke trenger begrunne sine påstander. Det er nettopp dette Frederic Hauge praktiserer her! For 6 uker siden gjorde Bellona et forsøk på å gå inn med faglig argumentasjon som forsvar for Breviksløsningen. Tre dager senere hadde Thor Kamfjord og jeg plukket dokumentet fra hverandre i 32 punkter, med mer enn dobbelt så mange referanser som underbygger vår slakt. Frederic Hauge sier til NRK og i et møte med regjeringspartiene uken etter (hvor også jeg var invitert inn), at vår slakt var full av feil. Han «jobber med å gå igjennom» men ga ingeneksempler på hvor vi tar feil. Med andre ord sprer han et rykte, som blir en myte om den inne følges opp. Nå har det gått 6 uker, og vi venter fortsatt. Dette er mytespredning, Frederic Hauge! Kom ut i dagslys med fakta. Nå er du eksempelet på det du beskylder dine motstandere for.

  Frederic Hauge baserer sine påstander om Raudsand-fjellets manglende egnethet og Stena/Veidekkes problemer med å bli ferdig i tide på feil fakta. Og det hadde vært rimelig at du også tok med at Norcem har sagt nei, samdrift i gruvene er uaktuelt, og Brevik representerer ikke noe reelt alternativ.

  Det hører med til historien at vi fant en kritikk av vår rapport bortgjemt på Bellonas egne debatt-sider. Disse har vi gjennomgått i denne bloggposten. Fra den kan lesere som graver bak overskriftene finne lenke til Bellonas opprinnelige rapport og vår slakt.

  https://telemarksopplevelser.blogspot.com/2019/04/vi-har-ganske-stor-innflytelse-det.html

 • comment-avatar
  Bjørn Helge Klüver 2 år ago

  Fredric Hauge i Bellona er en utrolig fyr. Med inngående kjennskap til lagring i berghaller og utvikling av helt tett berg, fordi jeg har stått midt oppe i det i ca. tre tiår, er jeg oppgitt over Hauge som hauser opp Brevik som deponi uten å innvende noe mot mine mange artikler i massemedia der jeg har vært aktiv de siste tre årene. Det ser ut som Hauge nå er overlatt ansvaret av Gjelsten/NOAH til å fremheve Brevik som deponilokalitet. Dette sier også sitt om Gjelsten/NOAH fordi Hauge er Blank når det gjelder kunnskaper om underjords berganlegg og det sier mye om hva som kan skje miljø og sikkerhetsmessig dersom myndihetene slipper til NOAH i de komplekse gruvesystemene under befolkningskonsentrasjonene Brevik og Heistad. Et NOAH som ingen erfaring har fra underjords berghaller.
  Det har ingen hensikt for meg å møte noen av Hauges udokumenterte påstander her…..
  Bjørn Helge Klüver
  Ingeniørgeolog

 • comment-avatar
  Ivar Dahl Larsen, tidl., nestl., i Vern om Grenland- Nei til deponi. 2 år ago

  I Teknisk Ukeblad, slipper Fredric Hauge til med hva jeg betegner som propaganda. Det samme skrivet, gjentas i GEO og Gudene vet hvor ellers. Når han påberoper seg at hans påstander er fakta, uten noen form for dokumentasjon, blir det propaganda som disse publikasjonene sluker rått!

  Han sier; «Bellona jobber for vern av natur, miljø og helse. Derfor bekymrer det oss når myter om eksplosjonsfare og giftige utslipp gjør at man unnlater å fatte nødvendige beslutninger for å sikre trygg fremtidig avfallshåndtering,» sitat slutt.

  Men Fredric Hauge, du kan da ikke være uenig i at usikkerhet om sikkerhet, er en vesentlig faktor å ta med i betraktningen?
  Når Miljødirektoratet hevder at den største faren er eksplosjonsfaren, Når Noah som vil deponere farlig avfall i byen Brevik for det er så lettvindt og økonomisk lukrativt for Gjelsten, sier i Brevik den 10.01.2018, av hans Prosjektdirektør Egil Solheim og jeg siterer; » Det jeg er mest redd for er ukontrollerte gasseksplosjoner,» sitat slutt. Hvordan kan du da utale deg som du gjør? Hvorfor skal vi tro mer på deg som ikke er fagmann? Hvilke myter referer du til?

  Faggruppen vil nok benytte anledning til å gå i rette med deg på en rekke punkter, det overlater jeg til dem.
  Men hvordan kan import av farlig avfall, for det er klassifisert som det, bli et nasjonalt ansvar? Når du også vet at svovelsyre også er klassifisert som farlig avfall samtidig som ingen får vite hva annet filterkaken til Noah inneholder.

  Svovelsyren som ble pålagt renset for mange år siden og som Tyskerne har gjort i lang tid, skal altså bare graves ned sammen med flyve aske med de implikasjonene det vil forårsake og som du mener ikke er noe problem. Det er jo bare en påstand som du må bevise. NGI som du referer til også har fra deres kontor på Langøya uttalt seg på sviktende grunnlag. Et selskap som har arbeidet under Noahs Gjelsten i mer enn 20 år. Har de noen troverdighet? Har du?

  Hvordan kan du garantere noe i det hele tatt i et tusenårs perspektiv og overfor kommende generasjoner som vil oppleve dette? Hvorfor er ikke du interessert i å se på andre løsninger slik at vårt eget avfall kan minimeres, renses og gjenvinnes slik at det lille som eventuelt må midlertidig deponeres og som er forsvinnende lite, kan lagres i dertil egnede fjellhaller vi fremdeles kan ha ferdig til Langøya går full.

  Med dagens teknologi kan vi det i sikkre fjellhaller langt fra folk. Fredric Hauge, du kan da ikke mene at landet via en privat monopolist som Gjelsten skal importere farlig avfall landet ikke trenger, for bare å grave det ned, 800.000 tonn i året i 20 år, i gruver som lekker?

  Fredric hva har hendt med fornuften, har den måttet vike for andre mål? Jeg ser ingen grunn til å gå i rette med dine insinuasjoner og påstandene du forøvrig presenterer her. Det nivået har vi forlatt for lenge siden.

  Jeg gjentar; » Import av farlig avfall, millioner av tonn som Gjelsten også har uttalt at han vil fortsette med å importere, får han viljen sin samt ta inn mer svovelsyre fra Tyskland, kan umulig være et nasjonalt ansvar. Det er et nasjonalt ansvar å stoppe dette og som du sier innledningsvis; «Bellona jobber for vern av natur, miljø og helse.
  Da harmonerer ikke det med de påstandene du fremsetter her, og de planene du og Gjelsten legger for dagen. Dette har jeg sagt mange ganger, men Fredric Hauge svarer jo ikke.

 • X