«Deponiet vil være trygt» Gruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Men nå ser det ut som om planen om å lagre farlig avfall her må legges på is. Årsaken er et lokalt press med bakgrunn i redsel for at lagring skal gi forurensning. Men Bellona ved Fredric Hauge protesterer kraftig mot de lokale argumentene. Foto: Norcem

«Deponiet vil være trygt»

Lokale motstandere av et deponi for farlig avfall i Breviks kalksteinsgruve farer med faktafeil og stråmannsargumenter, mener Fredric Hauge Bellona.

«Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken fra Telemark kommer med flere faktafeil og stråmannsargumenter om Brevik som lokasjon for fremtidig lagring av behandlet uorganisk farlig avfall,» skriver Bellona i et innlegg i tu.no med tittelen «Hvor lenge skal mytene få styre Norges miljøpolitikk«.

«Gruppen gjentar påstander som allerede er tilbakevist, og trekker opp et kunstig skille mellom gjenvinning på den ene siden og Brevik på den andre siden,» heter det videre i innlegget som er signert Fredic Hauge, daglig leder i Bellona.

Hauge refererer til at «Gruppen hevder det er helserisiko forbundet med deponiet, men hvilken helserisiko er de da bekymret for?». Svaret hans er at «det er ingen eksplosjonsfare eller fare for skadelige utslipp. Vannet som slippes til fjorden vil til og med få bedre miljøtilstand enn det har i dag, siden deponiet innebærer etablering av renseanlegg».

Han viser også til at «Deponimotstanderne hevder at avfallsgipsen vil være ustabil, med henvisning til at gips (CaSO4) kan løses opp i vann».  Men denne påstanden er tilbakevist flere ganger: «Her overser de nok en gang detaljene: Norges Geotekniske Institutt viser at det ikke er gipsens løselighet som styrer utlekkingsfaren, fordi tungmetallene er bundet til andre stoffer enn selve gipsen».

Hauge avslutter med denne kraftsalven: »

Det å yte motstand må ikke bety at man ser bort fra fakta, og fakta er at Brevik er et trygt alternativ for fremtidig deponi. Innlegget til gruppen viser hvordan de nekter å ta dette inn over seg. Alle argumenter mot lokal utbygging får fortsette å leve sitt eget liv, uansett hvor godt de er tilbakevist. Dermed bidrar de til farlige myter som allerede fått klima- og miljøminister Elvestuen til å unngå beslutninger av nasjonal viktighet. Hvor lenge skal mytene få lov til å styre Norges miljøpolitikk?»

 

 

 

 

 

X