Ett steg nærmere fullskala lagringFoto: Oljedirektoratet

Ett steg nærmere fullskala lagring

1. november ble nye standarder for transport og lagring av CO2 lansert under et seminar ved Oljedirektoratet.

To internasjonale standarder for henholdsvis transport og lagring av CO2 ble lansert onsdag under et seminar med Oljedirektoratet som vertskap.
Standardene er utviklet av eksperter fra 16 land, inkludert Norges fremste fagpersoner.
Transportstandarden stiller krav til design, konstruksjon og drift av rørledninger, mens lagringsstandarden blant annet fokuserer på krav til valg av lagringssted, operasjon og nedstengning.
Under seminaret presenterte de norske ekspertene sine arbeider og forklarte betydningen de nye standardene har for et fremtidig fullskala CO2-håndteringsprosjekt.
Deltakerne på seminaret fikk også en omvisning på Oljedirektoratets kjernelager.

X